Democratie, bestuur en financiën

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 1

Democratische vernieuwing, bestuur en financiën

Dossier Raad Algemeen

Betreft het functioneren van Raad en College, algemene beschouwingen, en de nieuwe vergaderstructuur

Dossier Democratische Vernieuwing

Betreft het experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie, en samen- levingsakkoorden

Dossier Financiën en Belastingen

Betreft de gemeentelijke financien, prognoses, begrotingen, jaarrekeningen en de gemeentelijke belastingen en heffingen

Dossier Ambtelijke Organisatie en bedrijfsvoering

Betreft de ambtelijke organisatie, ICT, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en inkoop

Dossier Veiligheid en Handhaving

Betreft de veiligheid, politie en brandweer, handhaving (inclusief VRD), Veilig Thuis

Dossier Vreemdelingenzaken

Betreft vreemdelingenzaken, opvang asiel- zoekers, statushouders

Speciaal dossier Westerveld Global Goals Gemeente

Betreft de aanmelding en invulling van Westerveld als Global Goals Gemeente / SDG-gemeente

Speciaal dossier Westerveld Regenbooggemeente

Betreft de aanmelding en invulling van Westerveld als Regenbooggemeente