Democratie, bestuur en financiën

Dossier Raad Algemeen

Betreft het functioneren van Raad en College, algemene beschouwingen, en de nieuwe vergaderstructuur

Dossier Democratische Vernieuwing

Betreft het experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie, en samen- levingsakkoorden

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 1

Democratische vernieuwing, bestuur en financiën

Dossier Financiën en Belastingen

Betreft de gemeentelijke financien, prognoses, begrotingen, jaarrekeningen en de gemeentelijke belastingen en heffingen

Dossier Ambtelijke Organisatie en bedrijfsvoering

Betreft de ambtelijke organisatie, ICT, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en inkoop

Dossier Veiligheid en Handhaving

Betreft de veiligheid, politie en brandweer, handhaving (inclusief VRD), Veilig Thuis

Dossier Vreemdelingenzaken

Betreft vreemdelingenzaken, opvang asiel- zoekers, statushouders

Speciaal dossier Westerveld Global Goals Gemeente

Betreft de aanmelding en invulling van Westerveld als Global Goals Gemeente / SDG-gemeente

Speciaal dossier Westerveld Regenbooggemeente

Betreft de aanmelding en invulling van Westerveld als Regenbooggemeente

Speciaal dossier Corona-crisis

Betreft de gevolgen van de Corona-crisis voor de Westerveldse samenleving en het optreden van de gemeente daarbij.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.