Democratie en bestuur

30.10.2019

In de Raadsvergadering van 29 oktober 2019 presenteerden de fracties van VVD, DSSW-SW en Gemeentebelangen het nieuwe bestuursakkoord 'Grensverleggend Besturen 2.0.'. Ook werd Klaas Smidt geinstalleerd als nieuwe wethouder voor de VVD.

In het debat over het Bestuursakkoo...

17.10.2019

Zojuist hebben VVD, DSSW/SW en GB hun bestuursakkoord bekend gemaakt.

Het is een teleurstellend akkoord.

Teleurstellend voor al die inwoners die geloofden in de beloften van partijen om een oplossing te gaan zoeken voor de overlast van de steeds uitbreidende intensieve l...

02.09.2019

Voor de geschiedenis hierbij een kort overzicht van de gebeurtenissen die geleid hebben tot het opzeggen van het vertrouwen door de fractie van Progressief Westerveld in het college.

Nadat Wilfried de Jong ontslag had genomen als wethouder, heeft Progressief Westerveld...

13.07.2019

Op initiatief van de fractie van Progressief Westerveld nam de gemeenteraad op 9 juli eveneens een motie aan over 'Fair Deal': duurzaam en circulaire inkoop'. 

In de motie overweegt de raad dat:

+   de gemeente in haar in 2017 vastgestelde beleid m.b.t. inkoop...

10.07.2019

In de raadsvergadering van 9 juli is een motie van Progressief Westerveld aangenomen (met alleen de Partij van de Arbeid tegen), waarin de Raad uitspreekt in beginsel positief te staan ten opzichte van aansluiting door de Gemeente Westerveld bij de Campagne ‘Gemeenten4...

09.07.2019

Namens Progressief Westerveld voerde fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen het woord bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Deze jaarlijkse vergadering is het moment, waarop partijen hun standpunten wat breder kunnen neerzetten en middels moties en amendementen...

Please reload