Nieuws van Progressief Westerveld

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leefomgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit.

Binnen Progressief Westerveld werken GroenLinks en individuele leden samen aan een duurzame en sociale toekomst. We doen dit door met elkaar en met iedereen die mee wil denken, nieuwe en creatieve ideeën te ontwikkelen en zo progressieve politiek te bedrijven.