Westerveld sluit aan bij Grondwetcampagne 2023

30 juni 2020

Een motie van Progressief Westerveld over aansluiting bij de Grondwetcampagne 2023 raadsbreed aangenomen.

Progressief Westerveld steunt motie woningbouw

30 juni 2020

De fractie van Progressief Westerveld steunt motie PvdA over versneld inventariseren van bouwlocaties in de kernen.

Rapport reacties op corona-brief aangeboden

30 juni 2020

De fractie van Progressief Westerveld biedt burgemeester Jager een rapport aan op basis van de reacties op de corona-brief.

Amendement Toeristen-belasting verworpen

30 juni 2020

Voorstel Progressief Westerveld en CDA om Toeristenbelasting niet te verhogen verwor-pen; andere voorstellen overgenomen.

Inbreng eerste termijn Voorjaarsnota 2020

30 juni 2020

Fractievoorzitter Progressief Westerveld houdt bij Algemene Beschouwingen pleidooi voor Optimisme 2.0.

Gezondheidsraad vraagt toepassing voorzorg

29 juni 2020

Gezondheidsraad adviseert voorzorg toe te passen door het streven naar vermindering van pesticidengebruik te intensiveren.

Bericht van het bestuur:

van partij naar beweging

25 juni 2020

Progressief Westerveld is heel hard nodig! En dus zijn jullie, leden en sympathisanten, heel hard nodig. We gaan actieve tijd in.

Voor het behoud van het dorpshuis in Dwingeloo

24 juni 2020

Een motie van Progressief Westerveld, PvdA en CDA voor het behoud dorpshuisfunctie in Dwingeloo raadsbreed aangenomen

Vragen over handhaving afspraken Convenant

18 juni 2020

Progressief Westerveld heeft Schriftelijke Vragen gesteld over de handhaving van het Convenant Gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuwe verordening WMO en Jeugdhulp

9 juni 2020

Progressief Westerveld positief over voorstel regelingen WMO en Jeugdhulp samen te voegen: toegankelijker en cliënt-gericht.

Initiatiefvoorstel beleid zendmasten ingediend

8 juni 2020

Wilfred Beets van Progressief Westerveld heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een gemeentelijk zendmastenbeleid

Laagvliegroute straalja-gers definitief opgeheven

29 mei 2020

Progressief Westerveld is blij met het bericht dat het Ministerie van Defensie nu definitief de Laagvliegroute 10A opheft.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.