Laatste nieuws

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is geba-seerd op de lokale samenwerking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden

Pleidooi voor invoering 

Ja/Ja - Sticker

10 januari 2020

Gemeenteraadslid Anke Oosterhuis van Progressief Westerveld vraagt het college om ook in Westerveld over te gaan op de ja/ja- sticker. Oosterveld: “Nu moeten mensen die geen reclamedrukwerk willen ontvangen een nee/nee-sticker (geen reclame, geen huis-aan-huis bladen) of nee/ja-sticker (wel huis-aan-huis bladen) aanvragen en op hun brievenbus plakken. Als je niks op je brievenbus plakt, dan krijg je alles in de bus. Je moet dus moeite doen om papierverspilling tegen te gaan.” Als het voorstel van Oosterhuis wordt aangenomen dan moeten mensen die wel reclame in de bus willen een ja/ja-sticker opplakken. Heb je geen sticker? Dan ontvang je niets meer. De nee/ja sticker blijft natuurlijk gewoon geldig, zodat mensen wel huis-aan-huis bladen kunnen blijven ontvangen. Een tiental gemeenten heeft de ja/ja-sticker inmiddels ingevoerd. Een aantal andere gemeenten wilde eerst de uitspraak van de rechtbank afwachten. Oosterhuis: "Dat klopt. Amsterdam was de eerste gemeente die de ja/ja sticker invoerde, op 1 januari 2018. De reclamebranche heeft toen aan de rechtbank gevraagd om de sticker te verbieden. De rechtbank heeft die eis afgewezen. De reclamebranche is in hoger beroep gegaan, maar afgelopen september heeft ook het gerechtshof in hoger beroep de eis afgewezen. Niets staat de invoering van de ja/ja sticker nu nog in de weg.”

Volgens Oosterhuis krijgt een huishouden zonder sticker nu jaarlijks zo’n 32 kilo reclamedrukwerk in de bus. “Invoering van de ja/ja-sticker zal in Westerveld al gauw zo’n 70.000 kilo papier per jaar schelen. Alle beetjes helpen en dit is een mooi beetje.” Het raadslid hoopt dat de ja/ja-sticker volgend jaar ingevoerd kan worden.

Motie Houtstook verwor-pen, deels uitgevoerd

17 december 2019

Dossier Milieu

Forensenbelasting met 39% verhoogd

17 december 2019

Dossier Financiën en belastingen

Ondernemersfonds kan 5 jaar door

Woonvisie vastgesteld

17 december 2019

17 december 2019

Dossier Ondernemen
Dossier Wonen

Falend Bestemmingsplan

Buitengebied toch aangenomen

3 december 2019

Moties Duurzame Land-bouw beide verworpen

12 november 2019

Inbreng in debat over Begroting 2020

12 november 2019

Informatieblok over Zendmasten

5 november 2019

De weg door het Dwingelderveld

5 november 2019