Laatste nieuws

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is geba-seerd op de lokale samenwerking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden

Scherpe interpellatie over het lelie-convenant

25 februari 2020

Voor de raadsavond van 25 februari stond een open gesprek gepland over het verdere proces rondom de lelieteelt en - meer algemeen - het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Op het moment dat de fractie van Progressief Westerveld dat debat ging voorbereiden, bleek het College van B&W inmiddels in het geheim een Convenant te hebben voorbereid met alleen de lelietelers, de landbouworganisaties en de toeleve-ranciers van bestrijdingsmiddelen; zie de tekst van het Convenant.

Progressief Westerveld heeft daarop een zeer dringend beroep gedaan op het College om van deze stap af te zien; zie onze brief en persbericht van 11 februari. Ook samen met het CDA werd op 20 februari nogmaals gevraagd of men zeker wist dat men daags voor het raadsdebat een eenzijdi-ge overeenkomst wilde tekenen; zie brief.

Toen het College de ondertekening bleek door te zetten, heeft Progressief Westerveld een interpel-latie aangevraagd met 14 vragen; zie het Verzoek tot Interpellatie.

Het interpellatiedebat op 25 februari nam een behoorlijk deel van de raadsavond in beslag. De publieke tribune en de hal van het gemeentehuis zaten vol met verontruste inwoners. Het College bood excuses aan over het gevolgde proces en nam forse afstand van het Convenant zelf ('slechts een begin', 'alles ligt nog open', 'geen gevolgen voor de beleidsvrijheid van de raad bij een nieuw bestemmingsplan'). De vra-gen van Progressief Westerveld wilde de wethouder maar in beperkte mate concreet beantwoorden. Niet alleen de oppositiefracties, maar ook de VVD, gaven aan de ondertekening van het Convenant te betreu-ren. Maar een Motie, waarin dat 'betreuren' werd vastgelegd (zie tekst Motie), werd vreemd genoeg als-nog verworpen. 

Valentijnstaart 2020 voor Dwingeler Ommetjes

13 februari 2020

De Dwingeler Ommetjes kregen dit jaar de welverdiende jaarlijkse Valentijnstaart uit handen van Michiel van de Kasteelen, fractievoorzitter van Progressief Westerveld.

De Dwingeler Ommetjes is een initiatief van vier mannen (Joris Driehuis, Erik Boelm, Iwan de Vries en Sieme Boers), die samen met vrijwilligers veel van hun vrije tijd en energie steken in het uitzetten, mogelijk maken, bewegwijzeren en onderhouden van ommetjes rond Dwingeloo. Ze zijn allemaal ca. 5 km, dat is een uurtje lopen langs een vaak verrassende route. De eerste wandeling was vorig jaar een feit: het Mars-ommetje dat begint op de Brink en langs Batinghe, de Vlakendijk en het Sportpark en dan ook weer op de Brink eindigt.

Zowel inwoners als toeristen hebben grote waardering voor dit ommetje. Dit jaar komen er nog meer ommetjes bij. In Eemster, Lhee en het Westeinde zijn in samenwerking met enthousiaste buurtbewoners leuke routes tot stand gekomen.

Lees het hele bericht

Geef GasDroVF een ge-meentelijke subsidie

4 februari 2020

Laagvliegroutes straal-jagers verontrustend

4 februari 2020

Voor het zingen de kerk uit...

4 februari 2020

Zie: Dossier Kunst en Cultuur

Muziekcentrum Dieverbrug

Eind vorig jaar maakte eigenaar en oprichter Michiel Gerringa  van het Muziekcentrum Westerveld bekend ermee te gaan stoppen. De inspanningen wogen volgens Gerringa niet langer op tegen de opbrengsten. Het centrum, dertien jaar geleden begonnen als slagwerkopleiding, is langzamerhand uitgegroeid tot een muziekcentrum met een behoorlijk breed aanbod. Het centrum staat in Dieverbrug. Subsidie krijgt het centrum niet: de gemeente subsidieert al tientallen jaren Scala.

Scala verzorgt muziekonderwijs voor de gemeenten Westerveld, Meppel, Steenwijkerland, Hoogeveen, De Wolden, Staphorst en Weststellingwerf. Scala verzorgt in Westerveld de cultuureducatie op alle basisscholen en ondersteunt muziekverenigingen (harmonie, fanfare, koren). Muzieklessen kunnen gevolgd worden in Meppel, Havelte, Dwingeloo, Diever en Uffelte.

Toen Gerringa aankondigde in augustus 2020 de deuren van het muziekcentrum te willen sluiten, zijn leerlingen en ouders in het geweer gekomen. Zij hebben de stichting Cultuurbrug opgericht en proberen het centrum overeind te houden.

Lees hier het hele bericht