Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is geba-seerd op de lokale samenwerking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden

Laatste nieuws 

06.11.2019

In 2008 werd - na een lang proces - besloten om de weg, die dwars door het Dwingelderveld loopt van Lhee naar Kraloo, om te zetten van een verharde weg naar een zandweg met verhard fietspad. En om die weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, dus alleen toegankelijk te houden voor fietsers, ruiters en aangespannen wagens (en voor wandelaars natuurlijk).

Om recht te doen aan de omwonenden werd...

01.11.2019

Ons huis staat boven het gasveld Diever. Het Canadese bedrijf  Vermillion heeft van het rijk vergunning gekregen gas te winnen uit dit  gasveld wat in feite bij Wapse ligt en ook wordt aangeboord vanuit Wapse.

Hier is veel verzet tegen geweest vanuit milieu-oogpunt, vanuit veiligheidsoogpunt en omdat het vreemd is om voor langere tijd extra gas te gaan winnen vanuit de zg. “kleine velden”, ter...

30.10.2019

In de Raadsvergadering van 29 oktober 2019 presenteerden de fracties van VVD, DSSW-SW en Gemeentebelangen het nieuwe bestuursakkoord 'Grensverleggend Besturen 2.0.'. Ook werd Klaas Smidt geinstalleerd als nieuwe wethouder voor de VVD.

In het debat over het Bestuursakkoord zei Hans de la Mar namens Progressief Westerveld het volgende:

Voorzitter, wij bespreken hier vanavond het bestuursakkoord Grensv...

Please reload

Uitgelicht

10.07.2019

In de raadsvergadering van 9 juli is een motie van Progressief Westerveld aangenomen (met alleen de Partij van de Arbeid tegen), waarin de Raad uitspreekt in beginsel positief te staan ten opzichte van aansluit...

Please reload

Please reload

Please reload