Highlights uit het programma 2022

Lokaal en Betrokken

 1. Bewoners hebben meer zeggenschap.
  Inspraak is achterhaald: bewoners zijn via een nieuwe democratische structuur aanwezig. Zij beslissen wat de beste keuzes zijn voor hun leefomgeving of zorg.

Landschappelijk en Ondernemend

 1. De Nationale Parken Nieuwe Stijl staan centraal, met de stille kernen en omliggende zones voor integrale ontwikkeling van duurzaam toerisme en recreatie. Inwoners, toeristen en ondernemers zijn bewust bij de natuur betrokken.
 2. Boeren produceren voedsel en biodiversiteit. Er zijn méér boeren en er zijn kleinere bedrijven. Geen overbemesting, grondwateronttrekking en bestrijdingsmiddelen meer. Als eerste stap zijn er beschermingszones rond woningen en natuurgebieden. Uiteindelijk leidt dit tot volledig circulaire landbouw en natuurinclusief.
 3. De gemeente ondersteunt ondernemers bij het verduurzamen. Een duurzaamheidsloket voor ondernemers deelt kennis over maatregelen en subsidies. Er is veel werk door het energieneutraal maken van woningen. Door samenwerking in opleiding, stageplekken en werk ontstaat een lokale duurzame keten van ondernemingen. Startende ondernemers krijgen ruimte in betaalbare bedrijfsverzamelgebouwen.
 4. Meer betaalbare huur- en koopwoningen. Starters krijgen kansen op een huis. We dynamiseren (uitleggen)de lokale woningmarkt. We zijn een broedplaats voor nieuwe woonvormen zoals erfdelen.

Sociaal en Zorgzaam

 1. Elke kern heeft een ontmoetingsplaats waar gelezen, gepraat en gezamenlijk gegeten wordt; Het centrum van de buurt voor activiteiten en verbinding. Dorpshuizen blijven open.
 2. Vluchtelingen krijgen een totaalpakket: een huis, taalcursussen, opleiding en werk. We doen dat samen met Vluchtelingenwerk.
 3. Zorg op maat. Zorg wordt in samenspraak met inwoners, zorgverleners, gemeente en cliëntorganisaties vastgesteld.
 4. Betere zorg voor dieren. Weidevogels, vlinders, insecten, vissen zien we straks weer volop om ons heen. We zien ook koeien meer grazen in de weide, varkens wroeten en kippen scharrelen. Geen megastallen. Kinderboerderijen leren ons over de relatie tussen mensen en dieren.

Slim en Kunstzinnig in

 1. De jeugd maakt weer kennis met kunst en cultuur. Door kennismakingsprogramma’s op scholen te ontwikkelen. Door samen met onze vier musea lespakketten met museumbezoek aan te bieden. En kinderen in contact brengen met kunstenaars en allerhande kunstvormen. Muziekonderwijs is essentieel geworden.
 2. Een bruisender Westerveld; met kunst in de natuur, een straatmuzikantenfestival, concerten en een toeristisch aanbod van creatieve cursussen en bezoek aan kunstenaars en theater.