Ons programma is ons verhaal over Westerveld. Een verhaal dat ons meeneemt in onze verbeelding. De verbeelding van onze gemeente zoals wij graag willen dat het hier in, pakweg 2030, in gezondheid en welzijn samen-leven is. Tenminste, als het aan ons, Progressief Westerveld, ligt.

Immense vraagstukken
We staan voor immense vraagstukken: de klimaatcrisis, de afname van biodiversiteit, de haperende samenleving – we luisteren steeds minder naar elkaar, groepen staan tegenover elkaar, er is een steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, tussen mensen met veel en met minder kennis, het vluchtelingenvraagstuk.

Te groot voor Westerveld?
Wij geloven dat we moeten beginnen waar we werkelijk iets kunnen betekenen, waar de verandering begint. Bij de inwoners, bij de wijken, in de hele gemeente en in onze netwerken. Inwoners aan zet als het gaat om situaties waar we heel goed zelf over kunnen nadenken en beslissen. Te vaak is het voorgekomen dat inwonerparticipatie niets meer blijkt dan een vinkje zetten in de procedure. Wij zijn van mening dat de mening en de visie van de inwoner bijdraagt aan goede oplossingen voor de samenleving.

Lokale democratie met burgerraden en andere passende vormen kan ervoor zorgen dat initiatief en zeggenschap bij de inwoners komt te liggen. De gemeente zorgt daarbij voor ondersteuning door waar dat wenselijk is procesbegeleiding en expertise te leveren. 

We geloven dat je de wereld kunt veranderen als je bij jezelf, in je eigen wijk, in je eigen gemeente begint. Dat bedoelen we met ‘Inwoners aan zet…’

Lees onze verhalen, loop in je verbeelding door het Westerveld waar we met elkaar aan willen werken.

Margreeth van der Kooij  
Voorzitter Progressief Westerveld 

Michiel van de Kasteelen
Voorzitter fractie Progressief Westerveld

Lees meer over het programma