Progressief Westerveld is door de Belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” afgekort als ANBI. Dat houdt in dat giften aan Progressief Westerveld aftrekbaar zijn van de belastingen. Lees wat het voor u betekent.

Het doel van Progressief Westerveld is volgens haar statuten de bevordering van de progressieve politiek in de gemeente Westerveld, waarbij wordt uitgegaan van een politiek programma. De vereniging tracht dit doel te bereiken door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, door actie te voeren met betrekking tot plaatselijke politieke thema’s en door alle andere wettige middelen om haar doel te verwezenlijken.

Progressief Westerveld kent geen beleidsplan in de strikte zin van het woord. De vereniging kent wel een verkiezingsprogramma. U vindt dat hier op deze website.

Het bestuur van Progressief Westerveld bestaat uit drie leden. U vindt de huidige samenstelling van het bestuur hier.

Het secretariaat is gevestigd aan het adres Majoor van Swietenlaan 18 , 8332 CG Frederiksoord, het huisadres van de secretaris.

Progressief Westerveld heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning c.q. vergoeding van welke aard dan ook.

Het RSIN/fiscaal nummer van Progressief Westerveld is: 816 234 541.

Financieel jaarverslag 2022

Statuten Progressief Westerveld