Op de bres voor Bieb, Scala en WelzijnMW

Aan het eind van zijn eerste termijn bij de begrotingsbehandeling kondigde Michiel van de Kasteelen namens Progressief Westerveld een amendement aan op de Begroting 2022, waarin de in te vullen bezuinigingsopdracht aan de Bibliotheek, Scala en Welzijn Mensenwerk van gezamenlijk 150.000 Euro vanaf 2023 uit de Meerjarenbegroting werd gehaald. Tegelijkertijd werd in het amendement voor 2022 een extra bedrag in de begroting voorgesteld om de verhuizing van de Bibliotheek Dwingeloo naar Dorpshuis OverEntinghe mogelijk werd gemaakt. Ook werd voorgesteld de bezuiniging op de subsidies Maatschappelijke Initiatieven te verkleinen. 

Na enkele rondes van onderhandelingen met alle fracties slaagde de Raad er (wederom) in een gezamenlijk amendement op de Begroting te formuleren:  Amendement – Raadsbreed – Maatschappelijke initiatieven

Daarmee is allereerst de donkere wolk boven het culturele en welzijnsveld weggenomen. Maar ook zijn er nu middelen om in de loop van 2022 de bibliotheekvestiging van Dwingeloo in OverEntinghe onder te brengen. Dat laatste is goed voor de bibliotheek (die de huisvesting in De Weijert heeft moeten verlaten), maar ook voor OverEntinghe die er nu een belangrijke inhoudelijke en financiële partner bij gaat krijgen.

Progressief Westerveld diende daarnaast samen met de Partij van de Arbeid een motie in, waarin het College gevraagd wordt om in 2022 met de drie kleinere musea in Westerveld (Oermuseum Diever, Museum Valse Kunst Vledder en Miramar Zeemuseum) in gesprek te gaan om in kaart te brengen op welke wijze toekomstbestendige museumactiviteiten ook na 2022 gewaarborgd kunnen worden: Motie De Schatkamers van Zuidwest-Drenthe. Ook deze motie werd raadsbreed aangenomen. 

Naast het gezamenlijke amendement op de begroting steunde Progressief Westerveld ook een motie van de VVD voor extra formatieruimte in de gemeentelijke organisatie op het gebied van RO. 

Aan het eind van de avond besloot de fractie – na al deze verbeteringen – de Najaarsrapportage en de Begroting 2022 te steunen.