Dialoogavonden over bestrijdingsmiddelen

Het voor de raadsavond van 25 februari gepland staande gesprek over het verdere proces rondom de lelieteelt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen kon op dat moment geen doorgang vinden, omdat die avond in beslag werd genomen door de ingelaste interpellatie over het lelie-convenant (zie hieronder). 

Ondanks alles wilde Progressief Westerveld toch zo constructief mogelijk participeren, want het blijft belangrijk om het gesprek open te houden met alle betrokkenen. 

Bij het debatblok over het voorstel tot het houden van dialoogavonden van PvdA en VVD op 28 april voerde Hans van Teijlingen het woord namens de fractie. Lees hier zijn inbreng.

Op 12 mei lag het voorstel voor ter besluitvorming. Michiel van de Kasteelen legde daarbij een korte stemverklaring af.