Eerste termijn Voorjaarsnota 2021 over landbouw

“De aarde, waarop wij leven, is niet onuitputtelijk. Integendeel. Als wij op de ingeslagen weg verder gaan, zal hij onbewoonbaar worden. Dat is geen pessimistisch doemscenario; dat is de simpele realiteit. Merkwaardig dat een dergelijke uitspraak geen echt gevoel van urgentie te weeg brengt. In plaats van samenwerking op wereldschaal en op alle schalen daaronder is er voortdurende strijd. Eigen belang gaat voor algemeen belang;  korte termijn voor lange termijn. In plaats van een gevoel van urgentie is er een gevoel van onverschilligheid.

Soms neemt even een virus de macht over en ontwricht de status quo. Maar als dat onder controle lijkt, is er het lonkende perspectief van het ‘oude normaal’. Soms worden we even wakker geschud door een natuurramp van ongekende omvang, maar daarna dutten we gewoon weer in..”

Zo opende fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen zijn bijdrage aan het debat over de Voorjaarsnota 2021. Hij ging daarna uitvoerig in op de landbouw, een vraagstuk dat de raad lange tijd ‘geparkeerd’ had. Voor de volledige tekst van de Inbreng eerste termijn: Voorjaarsnota 1e termijn – Progressief Westerveld

Hij sloot als volgt af:  “Afsluitend, voorzitter. Bij een eerdere gelegenheid heb ik het gehad over het tweeledige begrip verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid aanvaarden voor wat je doet en gedaan hebt en voor de consequenties daarvan, en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Dat vergt een bepaalde vorm van leiderschap, van richting geven. Richting geven en leiderschap zijn nou niet de begrippen, die het eerst in mij opkomen als ik kijk naar ons College. Niet in de landbouwdiscussie, maar eigenlijk gewoon helemaal niet. De hele sfeer, die deze Voorjaarsnota uitstraalt, is – net als vorig jaar – er een van ‘we weten het ook allemaal niet’, een sfeer van grote vermoeidheid. Ik hoop dat de Raad wel de energie kan opbrengen om stappen te zetten.”