Knarrenhof Havelte: waarom zo afhoudend?

Tijdens de Politieke Avond Westerveld van 6 oktober 2020 hebben de fracties van CDA, PvdA en Progressief Westerveld, een motie ingediend waarin het onder andere ging over de behoefte aan huisvesting voor ouderen in de vorm van een “Knarrenhof”. De motie is aangehouden in afwachting van lopende gesprekken en ontwikkelingen. Het belang van huisvesting voor ouderen, die elkaar ook als mantelzorgers kunnen en willen ondersteunen, wordt ook landelijk meer dan voldoende onderschreven. Havelte kent een inwonersinitiatief om tot oprichting te komen Er zijn ook meer dan voldoende gegadigden om samen in een dergelijk concept te gaan wonen zodat het ook een zeer kansrijk initiatief is.

Uit informatie is gebleken dat er door initiatiefnemers maar liefst vier locaties aan de gemeente zijn voorgedragen waar de “Hof van Havelte” (c.q. “Knarrenhof”), zou kunnen worden gevestigd en waar zelfs nog extra ruimte zou kunnen zijn om dit te combineren met woningbouw voor starters. Aankoop van gronden en de bouw van een “Knarrenhof” is realiseerbaar wanneer de gemeente bereid is om op een van de aangedragen locaties woningbouw toe te staan. Vooralsnog is er een voornamelijk afwijzende reactie ontvangen vanuit de Gemeente Westerveld.

Dat alles was voor de fracties van CDA, D66, Partij van de Arbeid en Progressief Westerveld aanleiding voor een Rondvraag in de raadsvergadering van 30 maart 2021 (Rondvraag CDA-D66-PvdA-PW – Realisatie van een Knarrenhof in Havelte)

06-10-2020 /

De fracties van CDA, Partij van de Arbeid en Progressief Westerveld dienden op de raadsavond van 6 oktober 2020 een Motie, waarbij het College wordt gevraagd actief op te treden door de aanstelling van een ambtelijk projectbegeleider voor de coördinatie van verschillende initiatieven in Havelte, waaronder de realisatie van een ‘Knarrenhof’ naast de initiatieven vanuit de sportsector (Motie vreemd Ondersteuning Havelte door regievoering).De wethouder bleek weinig voor zo’n ambtelijke projectbegeleider te voelen. De motie werd aangehouden in afwachting van de verdere ontwikkelingen.