Bestemmingsplan Havelte Meerkamp

03-03-2021 / Progressief Westerveld is uiterst ontevreden over de communicatie van de Gemeente met de belanghebbenden bij het Bestemmingsplan Havelte Meerkamp.

Nadat het in 2017 aangenomen Bestemmingsplan Havelte gedeeltelijk was vernietigd, nam de Raad in november 2020 de gevraagde partiële herziening aan. Bij die gelegenheid diende Progressief Westerveld een motie in om nu dan snel met alle betrokkenen om de tafel te gaan om het verdere proces in te vullen. De wethouder vond de motie overbodig, want dat was toch al zijn intentie. Maar drie maanden verder blijkt er van contact met de dorpsgemeenschap Havelte geen sprake. Tijd voor een Rondvraag.

 

02-03-2021 / Besluitvormende Raad – Rondvraag

De fractie van Progressief Westerveld stelt in een Rondvraag een aantal vragen over de voortgang van het proces rondom de woningbouw in de Meerkamp-West in Havelte. Er is namelijk na 17 november 2020 geen contact meer geweest vanuit de gemeente met betrokken partijen, en met name niet met de Dorpsgemeenschap Havelte. Dit ondanks de toezegging van wethouder Smidt om dat snel te doen. Bij de beantwoording van de vragen verschool de wethouder zich achter het feit dat een van de partijen toch weer tegen de partiële herziening in beroep is gegaan. Maar volgens de fractie van Progressief Westerveld was het ook onder die omstandigheden aanzienlijk beter geweest om in contact te blijven met alle partijen en hen rechtstreeks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Rondvraag PW – Woningbouw Meerkamp-West (wordt mondeling afgedaan)

 

Besluitvormende Raad

De Raad heeft in juni 2017 het bestemmingsplan Havelte vastgesteld, waarvan het plan voor de uitbreiding van de wijk Meerkamp een onderdeel vormt. De Raad van State heeft echter dat plan gedeeltelijk vernietigd en de Raad opgedragen tot een herzien plan te komen. Daarbij ging het o.a. over de breedte van de strook tussen de te bouwen woningen en de belendende camping.

Ter uitvoering van de uitspraak van de Raad van State lag er dan ook nu een gedeeltelijk herzien bestemmingsplan voor. Daarmee kon de Raad op zich wel instemmen. Maar net als Progressief Westerveld vonden meerdere fracties dat het had geschort aan goede communicatie en overleg met de betrokkenen in Havelte, met name met de Dorpsgemeenschap Havelte. De ingediende zienswijzen leidden weliswaar niet tot afwijzing van het herziene plan, maar bevatten – volgens Progressief Westerveld – vele waardevolle suggesties voor het vervolg. Daarom lag er een motie om dat brede overleg nu op korte termijn aan te vangen zodat er een breed gedragen uitwerking kan komen.

De wethouder gaf aan, dat dat ook zijn intentie is, maar dat hij in die gesprekken de handen vrij wilde hebben. Aangezien de boodschap duidelijk was overgekomen, besloot de fractie de motie in te trekken.

Motie PW – Op naar uitwerking van het bestemmingsplan Meerkamp-West (INGETROKKEN)