Vragen over OV-omleiding Dwingeloo

In het vragenkwartier van de Politieke Avond van 14 november stelde Progressief Westerveld de volgende Rondvraag over de Ov-omleiding in Dwingeloo:

Gisteren zijn de werkzaamheden begonnen aan de Entingheweg in Dwingeloo. Dat is mooi, want hard nodig. De werkzaamheden duren tot medio februari 2024. Werkzaamheden brengen altijd overlast mee, en deze wel in het bijzonder, want de Entingheweg is een belangrijke invalsweg naar het centrum van Dwingeloo. Daaraan valt niet te ontkomen.
Een van de consequenties is dat er maar liefst 4 bushaltes vervallen in Dwingeloo (Weverslaan, Broeklaan, Brink en Brinkweg). OV-passagiers worden geacht in en uit te stappen bij de halte Valderseweg, een kwartier lopen vanaf de Brink. Dat is voor sommigen, die van het OV afhankelijk zijn, een haast onmogelijke opgave.
De website van de gemeente geeft hierover uiterst summiere en feitelijk onjuiste informatie, want beperkt zich tot de tekst: De bushalte Entingheweg wordt tijdelijk verplaatst naar de kruising Nijverheidsweg-Valderseweg. Ook de website van QBuzz geeft geen adequate informatie.

Vragen:
1. Heeft het College met de busmaatschappij overlegd over de situatie en mogelijke aanvullende oplossingen?
2. Is daarbij gedacht aan de inzet van een kleinere bus, die zou kunnen pendelen tussen de vier haltes in Dwingeloo en de halte Valderseweg?
3. Is het College het dan in ieder geval eens met de fractie van Progressief Westerveld, dat de tekst op de gemeentelijke website zou moeten luiden: Door deze werkzaamheden vervallen de bushaltes Weverslaan, Broeklaan, Brink en Entingheweg. Zowel voor de richting
Dieverbrug-Meppel als voor de richting Beilen is slechts de halte Valderseweg (hoek Nijverheidweg) beschikbaar. En wil het College bevorderen dat ook de website van QBuzz adequate informatie gaat bevatten?

In ieder geval op het derde punt had wethouder Doeven snel actie ondernomen en diezelfde dag nog de tekst aangepast. Maar echte tijdelijke oplossingen voor OV-gebruikers waren wel overwogen, maar niet uitvoerbaar geacht.