Jongeren en Politiek

12/07/2019

 

Samen met de fractie van Gemeentebelangen diende Progressief Westerveld een motie in in de raadsvergadering van 9 juli over Jongeren en Politiek, die unaniem werd aangenomen.

 

 

 

 

 

De motie overweegt dat:

  • We graag jongeren bij het beleid willen betrekken door ze zelf een rol te geven in het bedenken en opstellen van plannen;

  • Stad en Esch in HAVO 4 in het kader van maatschappijleer het komend schooljaar aandacht besteed aan (gemeentelijke) politiek dat uitmondt in een eindopdracht;

Verzoekt het college

  • De plannen van Stad en Esch aan het einde van het schooljaar aan de gemeenteraad te laten presenteren;

  • Een passende prijs voor het beste idee uit te reiken.

 

In de toelichting op de motie schrijven Manou Mulder (GB) en Hans de la Mar (PW): 

 

Zoals beschreven werken de HAVO 4 leerlingen van Stad en Esch jaarlijks aan een eindopdracht over politiek. Desgevraagd leek het de docenten maatschappijleer een leuk idee om het komend schooljaar aan het onderwerp: het betrekken van jongeren bij gemeentepolitiek te besteden.  De jongerenwerkers van Welzijn Mensen Werk zijn ook met dit onderwerp aan de slag, maar lopend bijvoorbeeld tegen het probleem aan hoe jongeren voor iets langere tijd betrokken te krijgen. Zij zijn graag bereid om ideeën uit te wisselen en ondersteuning te bieden. Wie weet wat voor fantastische plannen hieruit tevoorschijn kunnen komen! Rest nog het bedenken van een mooie prijs voor het beste idee, of voor de hele klas. Een excursie naar de Tweede Kamer, het Europarlement of een presentatie in Pauw? We laten het graag aan de creativiteit van het college over.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload