Themaraad over Onderwijs in Westerveld

Hans van Teijlingen nam namens Progressief Westerveld deel aan een Themaraad over het onderwijs in Westerveld. De bijeenkomst ging voornamelijk over organisatorische zaken. Aanwezig waren het management van Stad en Esch, stichting Talent en van de PC-stichting. Talent heeft  9 scholen in Westerveld, de PC-stichting 3. Talent werkt uitsluitend binnen Westerveld de PC-stichting heef t ook scholen buiten Westerveld. Verder waren er vertegenwoordigers van de raadsfracties en de ambtenaar onderwijs van de gemeente.

Er is vooral gesproken over de demografische ontwikkeling in relatie tot de ontwikkeling van de scholen. Zie ok bijlage.  Een paar conclusies:

  • Westerveldbreed is er sprake van een krimp. Maar die lijkt de laatste jaren tot stilstand te zijn gebracht. Ten opzicht van de prognoses is het beeld wat positiever.
  • Stad en Esch kent na een krimp van 22% het laatste jaar een bescheiden groei
  • De school in Darp is/wordt opgeheven. In één jaar tijd is het leerlingenaantal gekrompen van 43 naar 9
  • De stichtingen streven voor wat betreft de kleine scholen een soort ondergrens van 8 maal 5: in elke groep zitten minimaal 5 leerlingen. Daar beneden wordt het erg lasting. De officiële opheffingsnorm is 23, maar zo’n gering aantal is eigenlijk ongewenst.
  • De meeste scholen in Westerveld hebben minder dan 145 leerlingen en vallen daarmee onder de kleine scholen regeling. Dat betekent extra geld voor in standhouding.
  • De bijdrage aan de leefbaarheid van een dorp werd als een belangrijke maatschappelijke rol genoemd.

De rol van de gemeente is op afstand (coördinerend en regisserend)

  • De gemeente heeft nog een bestuurlijke invloed: statuten, benoeming RvT en evt. overname van een opgeheven school
  • De gemeente faciliteert nieuwbouw

Onderhoud aan gebouwen is een verantwoordelijkheid van de scholen zelf.

De meeste schoolgebouwen zijn te groot. Er staan momenteel 17 lokalen leeg in Westerveld. De scholen zelf regelen verhuur aan derden, want zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud.

De gemeente werkt samen met de scholen op het gebied van Passend Onderwijs (leerlingen met een beperking moet zoveel mogelijk in het regulier onderwijs worden opgenomen. De wet passend onderwijs verplicht tot samenwerking. Want de gemeente is verantwoordelijk voor Jeugdzorg. Se indruk was dat dat nog in de kinderschoenen staat.

De managers hekelden de stortvloed aan financiën (5,8 miljard) voor het onderwijs. Dat geld moet in 1,5 jaar worden uitgegeven. De tijd is tekort om voor zoveel geld goede plannen te maken.

De samenwerking tussen gemeente en het onderwijs lijkt goed. De onderwijsambtenaar werd alom gerespecteerd.