Proletarisch winkelen / Column Hans de la Mar

Afgelopen dinsdag stond er in de krant te lezen dat de Onroerend Zaak Belasting, de OZB, extra verhoogd moet worden. De gemeente heeft geld tekort. Op diezelfde dinsdag behandelde de gemeenteraad de verhuizing van de Aldi. De Aldi gaat van het centrum van Dwingeloo naar een locatie aan de randweg. Progressief Westerveld had zich vooral in de financiële gevolgen voor de gemeente verdiept. Uit onze naspeuringen in de geheime stukken blijkt dat de gemeente de Aldi een forse korting op de koopprijs van de grond geeft. Hoe zit dat?

Door de verhuizing zou de eigenaar van de panden waar de Aldi nu zit mogelijk schade lijden, zogenaamde planschade.  Er mag van de gemeente na het vertrek van de Aldi geen supermarkt meer in het oude pand komen, omdat er in Dwingeloo geen plaats is voor een derde supermarkt naast de AH en de Aldi. De eigenaar komt dan met een groot gebouw te zitten dat vrijwel niet te verhuren is. De gemeente moet in zo’n geval planschade aan de eigenaar vergoeden.

Maar de verhuizing is op verzoek van de Aldi, niet op verzoek van de gemeente. Dan is het normaal dat de initiatiefnemer die planschade betaalt. De wethouder had meermalen aan de raad verteld en geschreven dat de Aldi die planschade inderdaad zou betalen. Dat stond ook in het koopcontract. Maar Progressief Westerveld ontdekte dat de gemeente de Aldi alvast een korting op de koopprijs had gegeven ter hoogte van die mogelijke schade. De Aldi hoeft dus helemaal niets te betalen: de gemeente heeft het bedrag al aan de Aldi gegeven. Het bleek nog bonter te zijn: de eigenaar van de panden waar de Aldi nu nog zit heeft aan de gemeente gevraagd om woningen te mogen bouwen als de Aldi weg is. De gemeente werkt daaraan mee. Dat betekent dat er helemaal geen schade voor de eigenaar meer is: hij blijft niet met een onverhuurbaar pand zitten, hij gaat woningen bouwen. De wethouder had daarom aan de gemeenteraad verteld dat er geen sprake meer was van planschade. Toch staat in het koopcontract dat De Aldi de korting nog steeds krijgt!

De fractie van Progressief Westerveld is hier erg boos over en dat gevoel wordt door alle fracties in de raad gedeeld. Na lang om de hete brei heen draaien bood de wethouder uiteindelijk zijn excuses aan. De fractie van PW diende vervolgens een motie in waarin zij eiste dat de wethouder opnieuw met de Aldi zou gaan onderhandelen, zodat de ten onrechte verkregen korting zou worden teruggedraaid. Alle oppositiepartijen steunden het voorstel. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, stemden de collegepartijen, die de meerderheid hebben, tegen. Zij vonden het niet meer nodig om opnieuw met de Aldi te gaan onderhandelen, dat zou toch niet lukken en misschien kwamen de plannen dan wel in gevaar. Gezichtsverlies voor de wethouder is blijkbaar belangrijker dan een eerlijke prijs. Zo is de Aldi de lachende derde: zij krijgen een enorme korting op de koopprijs. Die korting betalen wij met zijn allen. Als de Aldi een normale prijs zou betalen, dan had de OZB dit jaar niet extra verhoogd hoeven worden. Denk eraan, als u de aanslag OZB in de bus vindt: u hebt de Aldi helpen verhuizen. Misschien een leuke openingsstunt voor de Aldi: op vertoon van uw aanslag een minuut gratis winkelen?