Gemeente vergoedt Aldi via de grondprijs

27-10-2021

Na het debat in de Raad van 31 augustus lag op 26 oktober het definitieve besluit voor over de verplaatsing van de Aldi. Want de Raad wilde eerst worden geïnformeerd over de grondprijs en de bijbehorende transacties tussen Gemeente en Aldi. Dat was maar goed ook, want de woordvoerder namens Progressief Westerveld, Hans de la Mar, ontdekte bij precieze lezing van de stukken, dat de Raad meerder keren door wethouder Klaas Smidt op het verkeerde been was gezet. Smidt had bij voortduring beweerd dat alle kosten van de verplaatsing, inclusief de eventuele planschade, door de Aldi zou worden betaald. En dat was feitelijk ook gebeurd, ware het niet dat de Aldi een fors bedrag had ’teruggekregen’ voor planschade door dat in mindering te brengen op de koopsom voor de grond. Dus de burgers van Westerveld draaien toch op voor de planschade. Het duurde even voordat de wethouder dat ruiterlijk toegaf en zijn excuses maakte voor zijn onachtzaamheid. Voor de collegepartijen verdiende het allemaal niet de spreekwoordelijke schoonheidsprijs, maar zij gingen alsnog akkoord.

Progressief Westerveld diende een motie in (21.10.26 Motie – PW, CDA, PvdA, D66 – Nieuwe onderhandelingen Aldi), waarbij het College werd opgedragen eerst opnieuw te onderhandelen, en pas daarna weer terug te komen bij de Raad met het voorstel. Die motie werd verworpen met 9 tegen 8 stemmen. Dat was voor de fractie voldoende aanleiding om dan maar tegen het gehele voorstel te stemmen.

Een tweede motie van Progressief Westerveld (21.10.26 Motie – PW – Flankerende maatregelen verhuizing Aldi) om de ondernemers in het hart van Dwingeloo met een klein bedrag in de gelegenheid te stellen om op de nieuwe Aldi-locatie bezoekers richting het centrum te leiden, werd eveneens verworpen. 

Lees ook de column van Hans de la Mar: Proletarisch winkelen

31-08-2021

De vraag in de Raad van 31 augustus luidde: willen we meewerken aan de verplaatsing van een supermarkt naar buiten het centrum en gaat die verplaatsing dan ten koste van het kernwinkelgebied.

De fractie van Progressief Westerveld denkt dat het geen goede zaak is. Natuurlijk gunnen wij de Aldi een mooie nieuwe supermarkt. Maar wij zouden toch liever zien dat ze op de huidige locatie blijven zitten. Er zitten veel winkels rondom de Aldi en op de Heuvelenweg en die hebben baat bij de Aldi. Die winkels zullen allemaal last krijgen als de Aldi weggaat, omdat er bepaald is dat er geen supermarkt meer aan de Heuvelenweg mag komen.

Progressief Westerveld mist een visie en een plan van het college over hoe de gevolgen van het wegvallen van de Aldi kunnen worden opgevangen. Het college praat alleen met de Aldi, de andere winkels moeten het zelf maar uitzoeken. De fractie van PW vindt het centrum van Dwingeloo nu erg leuk en gezellig. Er is veel bedrijvigheid, veel mooie winkels, twee supermarkten en veel horeca. We zouden dat graag willen behouden. Het college lijkt alleen maar aandacht te hebben voor de Aldi en de horeca. Hans de la Mar: Ik zou zeggen: kom van het terras af en loop eens binnen bij het Brinkhuus, de Bloemerij of de keurslager. Ga eens kijken bij warenhuis Boerhof. Het zijn stuk voor stuk winkels die een toekomst verdienen. Ga om tafel met de ondernemers, zorg dat het kernwinkelgebied erop vooruit gaat. College, kom eens in de benen, er is werk aan de winkel.

De fractie van Progressief Westerveld zou zoals gezegd liever zien dat er nieuwbouw van de Aldi aan de Heuvelenweg komt. Mocht de verplaatsing echter doorgaan, dan vragen wij aan het college om met de eigenaar van de panden aan de Heuvelenweg te gaan overleggen over de invulling. Het zou een mooie locatie zijn voor jongerenhuisvesting, voor een project voor ouderen of misschien wel een combinatie van die twee. Helemaal mooi zou het zijn als er in die nieuwbouw ook plaats komt voor een aantal winkels. Dan kunnen de winkels die nu op het Alditerrein zitten ook weer een plek krijgen.