Teleurgesteld over gebrek aan ambitie

Het college heeft de vragen van de fractie van Progressief Westerveld over de nieuwbouw in Zorgvlied beantwoord.
 
Het plan kenmerkt zich door het ontbreken van besparingsmogelijkheden: geen zonnepanelen, energiezuinige warmtesystemen of zonneboiler en de woningen worden ook gewoon aangesloten op aardgas, voor koken, douchen en verwarming. Samengevat werd het college gevraagd om stappen te ondernemen om de kopers voor te lichten over de mogelijke maatregelen, de kosten maar vooral ook de baten daarvan en in overleg te treden met de projectontwikkelaar om besparingen mogelijk te maken.
 
De beantwoording van de vragen heeft de fractie ertoe gebracht de volgende verklaring uit te brengen:
“De fractie van Progressief Westerveld is teleurgesteld over de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen over Zorgvlied. Er spreekt weinig ambitie uit. Bij het kabinet, bij een kamerbrede meerderheid, bij bouwbedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties, provincies en andere gemeenten leeft de wens om zo snel mogelijk de aansluiting op aardgas te stoppen. In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester wordt uitgebreid stilgestaan bij de aardgasproblematiek en waarschuwt hij dat het Westerveldse gas niet de plaats in mag nemen van het Groningse gas. Waarom komen deze ambitie en zorgen niet scherper naar voren bij nieuwbouw van woningen in de gemeente Westerveld? Waarom zeggen we het één, maar doen vervolgens het andere?
 
Volgende week zal in de commissie Fysiek domein de woonvisie behandeld worden. In de discussie die we daar met elkaar zullen hebben zullen we de beantwoording van de vragen die wij hier gesteld hebben betrekken.