Eindelijk zekerheid voor dorpshuis Dwingeloo

Eindelijk was het zover. Op 27 februari lag er dan een collegevoorstel om Over Entinghe te behouden als dorpshuis in Dwingeloo. Ook werd besloten het Meerjaren Onderhoudsplan over te nemen. Daarmee komen de onderhoudskosten van het dorpshuis voor rekening van de gemeente. Progressief Westerveld en alle andere fracties feliciteerden het bestuur en de vrijwilligers van Over Entinghe met dit schitterende resultaat. In enkele jaren tijd heeft het dorpshuis een enorme transformatie ondergaan en is het een levendig centrum van Dwingeloo geworden.

Een amendement van Progressief Westerveld en PvdA om de duur van het huurcontract gelijk te trekken met de looptijd van de investeringen om zo Over Entinghe nog langer zekerheid te bieden had onvoldoende steun en werd ingetrokken. 

21 december 2022

Medio 2020 nam de raad een motie aan van onder meer Progressief Westerveld (zie eerder bericht) om te onderzoeken of een doorstart van de dorpshuisfunctie in Dwingeloo mogelijk zou zijn. Daartoe zou het College moeten bezien of het organiserend vermogen van het dorpshuis kon worden vergroot en wat de kosten zouden zijn van het toekomstbestendig maken van het pand. Uitgangspunt daarbij was het behoud van de dorpshuisfunctie in Dwingeloo. Daartoe werd het erfpachtcontract per 1 januari 2021 verlengd met een periode van twee jaar.

Nu – in december 2022 – loopt die periode ten einde zonder dat er uitzicht is op het voortbestaan. En dat terwijl het dorpshuis hele grote stappen heeft gezet in het creëren van draagvlak in de gemeenschap van Dwingeloo en in het vormgeven van samenwerking met lokale partners, waaronder de bibliotheek. Daarom opnieuw een motie van Progressief Westerveld en anderen om de toekomst voorlopig te verzekeren. 

De motie (Motie – PW, CDA, PvdA en DSW – Over Entinghe) roept op om de contractperiode nog met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2023 en in die tijd alsnog de kosten van het toekomstbestendig maken van het gebouw in kaart te brengen, waaronder in ieder geval ook de kosten van groot onderhoud en de te nemen energiebesparende maatregelen. In die periode dient het College een nieuw contract voor te bereiden voor een periode, waarbij externe fondsen voldoende zekerheid zouden hebben om in Over Entinghe te investeren. Deze motie werd unaniem aangenomen.