Voor het behoud van het dorpshuis in Dwingeloo

Dinsdag 23 juni heeft de fractie van Progressief Westerveld samen met het CDA en de PvdA een motie ingediend, waarin een oproep werd gedaan aan het college om te onderzoeken of het dorpshuis van Dwingeloo Over Entinghe als dorpshuisfunctie kan voortbestaan.

Belangrijke voorwaarde hierbij was het verlengen van het huidige erfpachtcontract, dat per eind december 2020 afloopt. De motie riep op dit contract te verlengen met een periode van maximaal twee jaar.

Ook is het college gevraagd te kijken naar mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties of initiatieven, bij voorkeur in de vorm van een denktank. Bovendien moet gekeken worden naar nieuwe financieringsbronnen en het in kaart brengen van de kosten van het toekomstbestendig maken van het gebouw.

Er bleek brede steun bij de andere fracties voor de motie en deze werd dan ook raadsbreed aangenomen. Een mooie opsteker voor het dorpshuis dat we veel succes wensen in de komende periode om Over Entinghe als dorpshuisfunctie te behouden!

Motie toekomst Over Entinghe