Nieuwe Verordening Jeugdhulp en WMO positief ontvangen

Dinsdag 9 juni heeft de raad een voorstel besproken voor een nieuwe verordening jeugdhulp en wmo. Nieuw is dat beide wetten onder een gezamenlijke en integrale ge-meentelijke regelgeving vallen.

Ook gaat de gemeente hiermee gebruik maken van de zogeheten omgekeerde toets. Hierin staat de vraag van de inwoner centraal en niet de wetgeving. Eerst kijken

wat nodig is. Dit idee spreekt de fractie van PW aan. Kijken waar ruimte zit om problemen op te lossen en het maatwerk leveren dat zou moeten.

Een ander groot winstpunt is de lezersvriendelijke opzet van deze nieuwe verordening. Zo ontstaat een voor iedereen toegankelijk document.

Tijdens de behandeling heeft Progressief Westerveld een aantal vragen gesteld o.a. over de beoogde kosten-besparing, de mogelijke integratie van de participatiewet en het betrekken van marktpartijen. Op 23 juni staat de nieuwe verordening ter besluitvorming op de agenda van de raad