Rechten van personen met een handicap

Op 21 januari heeft de Tweede Kamer besloten om het “verdrag voor de rechten van personen met een handicap” van de Verenigde Naties (VN-verdrag) te bekrachtigen. De Eerste Kamer behandelt het VN-verdrag op dit moment.
 
Naar verwachting is ratificatie l juli 2016 een feit. Als u de discussie heeft gevolgd, heeft u begrepen dat gemeenten een “lokale inclusieagenda” op moeten stellen. Wat nu? Wat is dat? Wat moet er op die agenda staan?
 
Waar nu te starten met het ontwikkelen van een Lokale inclusieagenda? ln onze visie luister je dan naar de mensen die het betreft. Enerzijds respecteert men dan het VN verdrag. ln de Algemene Verplichting no.3 staat namelijk dat we bij het maken van plannen afstemmen met mensen met een beperking. Anderzijds geeft dit de garantie dat dan aan dingen wordt gewerkt die de betrokkenen het belangrijkst vinden. ls een VN panel een werkbare vorm om te luisteren naar mensen met een beperking en is de inclusieagenda daarmee onder handbereik? Op donderdag 19 mei organiseren wij een gelegenheid om van panelleden, betrokkenen en initiatiefnemers te horen wat de ervaringen met de VN panels tot dusver zijn. U bent van harte welkom om aan te sluiten. En met al deze verzamelde deskundigheid gaan we u natuurlijk ook helpen met uw lokale inclusie agenda. ln de bijlage vindt u het dagprogramma en informatie over hoe u zich kunt aanmelden. De gemeente Westerveld is deze dag uw gastheer. U kunt zich aanmelden via vnpanels@coalitievoorinclusie.nl Hebt u geen internet of e-mail dan kunt u zich aanmelden via 06-21878297.