Motie 'Fair deal' aangenomen

13/07/2019

 

Op initiatief van de fractie van Progressief Westerveld nam de gemeenteraad op 9 juli eveneens een motie aan over 'Fair Deal': duurzaam en circulaire inkoop'. 

 

In de motie overweegt de raad dat:

 

+   de gemeente in haar in 2017 vastgestelde beleid m.b.t. inkoop en aanbesteding heeft aangegeven het van groot belang te vinden dat sociale, duurzame en circulaire doelen moeten meewegen in de keuze bij inkoop en aanbesteding;

+   in dit beleid ook wordt aangegeven dat de gemeente een voortrekkersrol / voorbeeld-functie heeft op dit terrein;

+   het landelijk beleid om te komen tot een duurzame economie en een circulaire landbouw om onze klimaatdoelen uit het verdrag van Parijs te halen ook op gemeentelijk niveau moet worden waargemaakt;

+   een duurzame of circulaire inkoop in eerste instantie een kostenverhoging met zich mee kan brengen, maar op langere termijn kostenbesparend is, omdat o.a. milieuschade niet op de samenleving verhaald hoeft te worden;

+   een duurzame of circulaire inkoop de innovatie in onze regio een flinke impuls kan geven en daarmee het bedrijfsleven mede de ondersteuning kan geven die nodig is om toekomstbestendig te zijn;

 

Vervolgens constateert de raad dat:

 

+   de rapportage over het inkoopbeleid, die aan het eind van elk tweede kwartaal zou moeten plaatsvinden, momenteel alleen vanuit een financiële invalshoek gebeurt;

+   het sociale aspect, de Social Return on Investment, duidelijk benoemd en geregeld wordt en ondergebracht is bij het regionaal orgaan Werkbedrijf regio Zwolle. 

+   maar dat er voor duurzaamheid en circulariteit geen heldere criteria worden aangegeven, die dus ook niet helder en eenduidig gehanteerd kunnen worden;

 

En roept tenslotte het college op:

 

+   om naast het al bestaande programma Fair Trade (een eerlijke prijs in de wereld-handel) ook een programma Fair Deal op te starten: een eerlijke prijs voor een milieuvriendelijk - waar mogelijk regionaal - product of dienst;

+   om hiermee in eerste instantie lokale en regionale ondernemers te ondersteunen die al duurzaam en circulair produceren (vaak is dit “biologisch” of “ecologisch”), en om initiatieven van anderen in deze richting te stimuleren;

+   om duidelijke en transparante criteria voor deze producten en diensten op te stellen;

+   en om zowel over Fair Trade als Fair Deal regelmatig te rapporteren aan de raad;

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Eerdere berichten over hetzelfde onderwerp:

Please reload