Slordig proces rijdt MTB-pad in de wielen

Inwoners van Vledderveen waren onlangs onaangenaam verrast door de aanleg van een MTB-route door de bossen ten zuiden van Vledderveen. Deze bossen maken deel uit van het Drents Friese Wold en hebben de status van een Natura 2000 gebied. De inwoners maken zich zorgen over de aantasting van natuurwaarden als gevolg van aanleg en gebruik van deze MTB-route.

Initiatiefnemer van de route is Race en MTB=club Fietze in Vledder. Een vereniging met meer dan 100 vrijwilligers, die uitzien naar de in gebruik name van de route. De fietsclub heeft voor de aanleg op 28 sep 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Westerveld. Op 9 december 2020 heeft de gemeente een vergunning afgegeven. De fietsclub dacht hiermee aan alle eisen te hebben voldaan, terwijl de verontruste inwoners veel kritiek hebben over de gevolgde werkwijze.

Progressief Westerveld ondersteunt van harte de uitgangspunten van het projectplan van de fietsclub. Hierin is aandacht voor de positieve waarden van sport en beweging in deze tijd , en voorzieningen voor minder validen worden in het kader van de inclusiviteit uitdrukkelijk
meegenomen.

Maar Progressief Westerveld maakt zich, met de verontruste inwoners, zorgen over eventuele aantasting van Natura 2000 gebieden in onze gemeente. Progressief Westerveld heeft zich over de kwestie laten informeren en willen graag aandacht vragen voor de door de gemeente gevolgde werkwijze bij de vergunningverlening.

In Schriftelijke Vragen analyseert Progressief Westerveld het proces van vergunningverlening en stelt daarover een aantal kritische vragen:

1. Zijn de bekendmakingen gepubliceerd? Zo ja: op welk moment en in welk medium?
2. Wat is de motivatie van de gemeente geweest om de aanvraag zelf af te handelen en de provincie er niet bij te betrekken?
3. Onderschrijft het college de bovenstaande conclusie? Zo nee: wat is uw conclusie en wat is de onderbouwing van uw conclusie?
4. Wat gaat het college doen om één en ander recht te zetten?
5. De gemeente wordt vaker geconfronteerd met aanvragen voor een omgevingsvergunning waarbij ook natuurwaarden in het geding zijn. Wat gaat u ondernemen om een dergelijk situatie in het vervolg te voorkomen?