PW snapt ‘Ja natuurlijk Westerveld’ wel

Er is duidelijk van alles misgegaan in de gesprekken tussen de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) en de groep “Ja natuurlijk Westerveld”. Het gaat “Ja natuurlijk” om het behouden van het Sterrebos min of meer in de huidige vorm: een bos met een aantal markante , zeer oude, boomgroepen, een stromend beekje, bijzondere plantengroei en een thuis voor vele dieren. Het bos kent ook een geschiedenis als ontmoetingsplaats voor de jongens en meisjes uit de koloniehuisjes van weleer, en de leerlingen van de tuinbouwschool uit een recenter verleden. Voor “Ja natuurlijk”is de toekomst van het bos er vooral een van een bos voor de omgeving, een bos waar de natuurlijke processen hun gang kunnen gaan.
 
De MvW ziet het bos meer als productiebos, een bosbouwobject, of, als toeristisch uit te baten terrein. Dit kan dan ingebed worden in de toekomstige plannen met het Unesco erfgoed van de Kolonie Frederiksoord en Wilhelminaoord.
 
Progressief Westerveld begrijpt de stappen van “Ja natuurlijk” tegen de achtergrond van recente ervaringen met de MvW. .
 
De MvW werd vorig jaar door de groep “ Ja natuurlijk Westerveld” op de vingers getikt omdat zij kapwerkzaamheden in het vogelbroedseizoen uitvoerde. De MvW doet het in een krantenartikel voorkomen alsof haar toekomstplannen met het Sterrebos in Fredriksoord met de groep van “Ja natuurlijk” afgestemd zijn, terwijl er volgens de actiegroep allen maar een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden. De MvW wilde enkele jaren geleden haar gronden in het stroomdal van de Wapserveense Aa beschikbaar stellen voor de lelieteelt. Hierbij worden gronden van karakter veranderd door drainage en worden overvloedig neonicotinoides gebruikt, insecticiden die bijen en andere nuttige en noodzakelijke insecten doden.
 
Progressief Westerveld stelt dat de MvW beter invulling aan haar duurzame en weldadige doelstellingen kan geven door het Sterrebos zo natuurlijk mogelijk te laten. En haar bosbouw aspiraties vorm te geven op haar percelen agrarische grond , met de aanplant van houtsoorten die wij in de toekomst goed kunnen gebruiken voor duurzame bouwwerken. Uiteraard op percelen waar dit kan en mag, en in overleg met omwonenden. Juist van een organisatie als de MvW verwachten wij dat ze zich meer op deze lange termijn doelen focust, dan op korte termijn winsten.