Extra investering Huis van Weldadigheid

De gemeenteraad heeft ingestemd met een extra investering van 2 ton voor de plannen van de Maatschappij van Weldadigheid om een “Experience Centre” te ontwikkelen op de plek van de oude Tuinbouwschool in Frederiksoord.
 
In dit centrum kunnen de bezoekers de historische en tegenwoordige betekenis van de Maatschappij van Weldadigheid ‘beleven’. Het bezoekerscentrum moet daarmee bijdragen aan de verbetering van de positie van Westerveld als recreatieve-toeristische gemeente. De provincie Drenthe het centrum ook aangemerkt als museum van provinciaal belang; en heeft het centrum daarmee een bijzondere status.
Een belangrijk onderdeel van het bezoekerscentrum is de ‘experience’ (een succesvol concept binnen de museale wereld): een plaats waar de bezoeker ‘een tijdreis maakt naar het begin van de negentiende eeuw en komt, na deze historische sensatie, terug in de eenentwintigste eeuw met een andere kijk op de sociale verantwoordelijkheid nu’. Het concept van een experience is een modern en succesvol concept binnen de museale sector. De experience zal bestaan uit een multimediaal belevingsparcours waarin: het historische verhaal van de Koloniën van Weldadigheid zal worden verteld; bezoekers kunnen ontdekken of zij voorouders hebben gehad in de Koloniën van Weldadigheid; en bezoekers bewust worden gemaakt van onze sociale verantwoordelijkheid van nu.
Het bezoekerscentrum zal 1.480 m2 groot worden, waarvan 600 m2 is bestemd voor de experience.
 
Voor de financiering van dit Huis van Weldadigheid kwam de Maatschappij uiteindelijk Euro 600.000 te kort. Zelf wilden zij er een extra bedrag van Euro 200.000 in steken en ook de Provincie Drenthe kwam over de brug met Euro 200.000. Vandaar het verzoek aan de Gemeente om eenzelfde extra financiering.
 
Geen van de fracties, ook Progressief Westerveld niet, wilde het ingediende plan en de bijbehorende extra gemeentelijke bijdrage van Euro 200.000 afwijzen. Hans de la Mar deelde de positieve houding ten opzichte van de realisatie van het Experience Centre: een veelbelovend project, belangrijk voor Westerveld in meerdere opzichten. Hij had wel nog een aantal nadere vragen bij het dekkingsplan en bij de prognoses voor de exploitatie. Ook bleven er vragen over de kosten, die er nog aan gaan komen, zoals de aanleg van het parkeerterrein. Eigenlijk bestond er bij alle partijen in de Raad hetzelfde gevoel: zijn we er met deze Euro 200.000, of gaan er nog vele extra’s volgen? Uiteindelijk kon de Raad instemmen met het College-voorstel, maar sprak tegelijkertijd uit dat men graag in de nabije toekomst met de Maatschappij van Weldadigheid in gesprek wil over de inhoudelijke en financiële toekomst, de rol die de Gemeente heeft en zou moeten hebben ten opzichte van de Maatschappij.