Lokaal eigenaarschap windmolens geborgd

Eind april heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin uitgesproken wordt dat we streven naar maximaal (75 tot 100%) lokaal eigenaarschap als er zonneparken of windmolens in onze gemeente worden aangelegd. Het college is gevraagd om met grondeigenaren van mogelijke geschikte locaties en bewoners te onderzoeken of het mogelijk is om gebieden zelf te gaan ontwikkelen. Op die manier komen niet alleen de “lasten” van de opwekking van duurzame energie bij de bewoners terecht, maar ook de lusten.

De motie zorgt ervoor dat projectontwikkelaars die uit zijn op veel winst maken met een zonnepark of windmolen hierdoor buitenspel gezet zijn. We hopen het draagvlak voor molens en zonneparken hiermee te ondersteunen. Uiteraard zal onze fractie veel aandacht besteden aan inpasbaarheid en voorkomen van schade aan de natuur bij het aanwijzen van locaties voor windmolens of zonneparken. Los daarvan is de motie een mooie bouwsteen van een duurzaam en eerlijk Westerveld!

Motie vreemd (raadsbreed) – Lokaal eigenaarschap bij grootschalige energieopwekking