Glasvezel in Westerveld

Op 9 juni werd in Wapserveen een informatieavond van Westerveld op Glas gehouden. Op de drukbezochte avond werd ingegaan op nut en noodzaak van de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Onze huidige internetverbinding gaat steeds trager werken. Zeker in de buitengebieden wordt dit als een toenemend probleem ervaren, vooral bij kleine ondernemers. Een glasvezelnetwerk lijkt hiervoor de oplossing. Het past ook in een toekomst waarin meer en meer toepassingen, bv. op gebied van zorg en onderwijs, via internet gaan lopen.Toch is glasvezel niet als nutsvoorziening aangemerkt door de Rijksoverheid. Aanleg wordt overgelaten aan marktpartijen die het vervolgens niet rendabel vinden om buitengebieden aan te sluiten. Om hier toch glasvezel te kunnen aanleggen, zijn landelijk allerlei bewonersinitatieven gestart. In Drenthe ondersteunt de provincie deze initiatieven, maar de realisatie ligt nadrukkelijk in handen van de bewonersorganisaties.

Er is bewust niet gekozen voor bundeling van al deze initiatieven. Juist het benaderen van mogelijk geïnteresseerden werkt beter met een kleinschalige en persoonlijke aanpak. Maar misschien zou er wel van elkaars aanpak geleerd kunnen worden door het uitwisselen van ervaringen: een regietaak op provinciaal niveau?

Westerveld op Glas werft nu actief abonnees voor de start van de eerste fase (Lhee-Wapserveen). Deze abonnees worden voor 51% aandeelhouder van Westerveld op Glas. Financiers vanuit bedrijfsleven nemen de andere helft voor hun rekening. De eventuele uitrol verloopt in fasen, elke fase (ook wel ‘vlek genoemd) kan financieel zelfstandig functioneren. Hiervoor is wel nodig dat voor de eerste fase 70% van de betrokken huishoudens zichzelf committeert. Dit zal in de komende weken duidelijk moeten worden. Als het lukt, kan er in augustus begonnen worden met de aanleg en naar verwachting zal de eerste fase eind 2016 afgerond zijn.