Informatieblok over zendmasten

Op initiatief van Progressief Westerveld werd het eerste Informatieblok (onderdeel van de nieuwe werkwijze van de Raad) gewijd aan het Zendmastenbeleid. PW-raadslid Wilfred Beets had daartoe een Agendavoorstel ingediend (Agendavoorstel zendmasten).

Allereerst werd een presentatie gegeven door Rik Baas van het Antennebureau, een Voorlichtingsbureau namens de Rijksoverheid en onderdeel van het Agentschap Telecom (Antennebureau).

Vervolgens kwamen aan het woord Mirjam Petrusma en Joyce Linnemann van de GGD Drenthe over de gezond-heidsaspecten (Zendmasten en Gezondheid).

En tenslotte werd er vanuit de ambtelijke organisatie een toelichting gegeven op het gemeentelijk beleid (Zendmasten in Westerveld).