Motie Kinderpardon aangenomen

Progressief Westerveld vindt dat het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen van groot belang is dat zij hier mogen blijven, want “zij zijn al thuis”. Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn, nadat ze een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Voor het Kinderpardon geldt echter het meewerkcriterium. De IND bepaalt dat wie niet meewerkt aan terugkeer, geen gebruik mag maken van het Kinderpardon. Meer dan 90 procent van de aanvragen wordt daarom afgewezen. In Drenthe zijn 36 gewortelde kinderen die dreigen te worden uitgezet. In Nederland zo’n 400.

Daarom heeft Progressief Westerveld (samen met DSSW, Gemeentebelangen en Partij van de Arbeid) in een motie aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een versoepeling van het Kinderpardon. Want deze kinderen dreigen geheel buiten hun schuld naar een onbekend land te worden uitgezet.

Deze motie is op 6 maart (in de laatste reguliere vergadering van de raad in de huidige samenstelling) bijna raadsbreed aanvaard. Alleen de VVD stemde tegen: Aangenomen motie vreemd aan de orde over Kinderpardon