Werkbezoek Proefkolonie en Circulaire Versnellers

Progressief Westerveld bracht een werkbezoek aan de circulaire versnellers en museum de Proefkolonie in Fredriksoord.

Het is bijzonder dat deze twee organisaties op nog geen 200m van elkaar af liggen in de gemeente Westerveld.  Museum de “proefkolonie” geeft ons een waardevolle kijk op het verleden en laat het begin zien van onze huidige verzorgingsstaat. Bij de circulaire versnellers staat juist de vraag “hoe maken we ons klaar voor de toekomst” centraal. “We staan echt op een kruispunt” aldus Kristiaan Smits, kandidaat wethouder van Progressief Westerveld. “De maatschappij van weldadigheid in Frederiksoord werd gedreven door pioniers om armoede te bestrijden, 200 jaar later hebben moeten wij opnieuw pionieren om werk te maken van de circulaire economie voor een duurzame toekomst”

Het museum de Proefkolonie is in mei 2019 geopend. Het heeft nu al een belangrijke plek ingenomen in Fredriksoord in de gemeente Westerveld. Ondanks de coronasluitingen is directeur Peter Sluiter trots op wat het museum nu al heeft bereikt. “De bezoekers zijn onder de indruk en enthousiast over het museum”. Het museum laat ons een bijzondere geschiedenis zien in een sterk beeldend verhaal. Er een hele goede beleving neergezet. Het toekennen van de UNESCO werelderfgoed status aan de koloniën heeft veel publiciteit opgeleverd en de bezoekersaantallen in 2021 waren goed.  “Het is echt een meerwaarde voor onze gemeente”, aldus Judith Staalman, de nummer 2 op de kandidatenlijst. “Voor de kinderen in Westerveld e.o. ligt een waardevolle geschiedenisles voor het oprapen. Dat is echt uniek”.

“De circulaire economie is veel meer dan alleen recycling”.  Wiebe Lamsma werkt met zijn team aan projecten die nieuwe mogelijkheden aanboren om de economie in te richten. “Dat gaat over lokale voedselproductie en kringlopen in de landbouw, maar ook over hergroeibare bouwmaterialen, nieuwe waarde geven aan reststromen en duurzame energie”. Voor dit jaar ondersteunen de Circulaire Versnellers 12 projecten vanuit het Collectief Circulair Westerveld, een samenwerking met Noordelijke Innovatielab Circulaire Economie (NICE), Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Versnellingshoeve en Gemeente Westerveld. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden in onze regio. De actuele situatie in de wereld laat zien dat het thema belangrijk én urgent is. Voor de gemeente Westerveld liggen er grote kansen. “We kunnen en moeten voorloper zijn”, aldus Wiebe. Progressief Westerveld is zeer gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. “We gaan in gesprek met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren en samen maken we een toekomstplan voor Westerveld”.