Home Agenda Ledenvergaderingen Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 5 juni a.s. vind onze ALV plaats in Dorpshuis OverEnthinghe in Dwingeloo (Entinghewegweg 13, 79991 CB Dwingeloo).
We starten om 19.30 uur en in ieder geval staan de volgende onderwerpen op agenda:
– Financiën / Jaarrekening 2023
– Terugkoppeling van de fractie
– Bestuurssamenstelling
– Samenwerking Groen Links / PvdA
– Samenstelling Vergezicht 2024
De definitieve uitnodiging en de bijbehorende vergaderstukken worden eind week 21 verstuurd per mail.