Themaraad Woonvisie en Duurzaamheid

Twee onderwerpen op de Themaraad van 22 januari, die nauw met elkaar verbonden zijn: de gemeentelijke Woonvisie en het nieuwe Duurzaamheidsbeleid.
 
Het college wil de gemeenteraad graag actiever betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe Woonvisie. Bram Klouwen van Companen (adviseur / opsteller Woonvisie) kwam uitleg geven aan de raad over de totstandkoming van de Woonvisie.
 
Ook komen er verschillende ontwikkelingen op ons pad zoals het Klimaatakkoord en een Regionale Energiestrategie (RES). We moeten verduurzamen, energie besparen en hernieuwbare energie opwekken. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Gertjan Brand van Brand project & advies nam ons mee in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Hij nam vervolgens ook de presentatie van Gert Nijsink van Rijkswaterstaat/ Klimaatmonitor (die door de weersomstandigheden niet naar Diever kon komen) over, waarin deze op basis van feiten en cijfers inzicht gaf in de opgave van Westerveld in de energietransitie.