Progressief Westerveld steunt PvdA-motie bouwlocaties

De Raad was in haar vergadering van 17 december 2019 nog niet genegen de Woonvisie aan concrete actie te koppelen, gezien het verwerpen van beide moties daarover van Progressief Westerveld. Maar nu werd – in het licht van de coronacrisis, toch ineens meer haast gemaakt. 

De Partij van de Arbeid had een motie ingediend, waarin wordt geconstateerd dat “in Westerveld een gebrek is aan woningen voor starters, senioren en kleine gezinnen. Het achterblijven van het ontwikkelen van bouwplannen voor zowel sociale huur- en koopwoningen baart zorgen voor de leefbaarheid in de gemeente” (dezelfde doelgroepen als in de eerdere PW-motie).

De motie roept het College op: onderzoek te doen samen met de dorpsbelangen, c.q. dorpsgemeenschappen van alle kernen om te inventariseren waar inbreidings- en bouwlocaties de voorkeur hebben voor het dorp; in te zetten op

woningen in het lage segment, zowel voor huur als koop, ter ondersteuning van starters, senioren en kleine gezinnen; te richten op duurzame, energiezuinige en emissie arme woningen; van deze kosten een berekening te presenteren en de verdere ontwikkeling van de plannen te reserveren in de najaarsbegroting 2020; en ter voorbereiding van de uitwerking de inbreidinglocaties in te richten als tijdelijk natuur.