Kandidaatstelling voor het wethouderschap 2018-2022

Collegedeelname

Het is belangrijk voor een democratische samenleving dat er mensen zijn die tijd en energie willen steken in de politiek, vooral ook lokaal in de Gemeenteraad. 

En ook is het belangrijk, dat er mensen zijn die het geluid en de standpunten van Progressief Westerveld willen vertegenwoordigen.

De kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen is zo goed als rond. Maar er is een andere functie waarvoor wij kandidaten zoeken: die van wethouder.

Vanzelfsprekend is de vraag of wij een wethouder kunnen leveren allereerst aan de kiezer. Alleen bij een goede verkiezingsuitslag is de vraag aan de orde. Mocht dat zo zijn, dan worden er college-onderhandelingen gehouden tussen de partijen in de raad, waarbij wordt bepaald welke partijen aan het College deelnemen.

Progressief Westerveld wil de verkiezingen en de college-onderhandelingen in met een goede, aansprekende wethouderskandidaat. 

Formele procedure

De Algemene Ledenvergadering van Progressief Westerveld heeft de procedure in gang gezet om te komen tot een wethouderskandidaat 2018-2022

Er is een Kandidatencommissie benoemd, die bestaat uit Hans Bartels (bestuurslid D66 Westerveld), Michiel van de Kasteelen (voormalig voorzitter van Progressief Westerveld, bestuurslid van GL Westerveld en tweede op de kandidatenlijst) en Reinier de Leeuw (rechtstreeks lid van Progressief Westerveld). 

De commissie heeft een Profiel vastgesteld voor de wethouderskandidaat. Voor de tekst van dit Profiel, klik hier.

Wij zoeken in eerste instantie naar kandidaten binnen de Gemeente Westerveld, die ofwel lid zijn van Progressief Westerveld, dan wel het gedachtegoed en politiek programma van Progressief Westerveld onderschrijven en bereid zijn lid te worden. 
Tegelijkertijd zoeken we in deze fase ook direct buiten de Gemeente Westerveld naar kandidaten in Drenthe, die lid zijn van D66 of GroenLinks, dan wel het gedachtegoed van een van deze beide partijen onderschrijven, bereid zijn lid te worden van een van beide partijen en in principe bereid zijn naar Westerveld te verhuizen.

Mocht je jezelf willen kandideren voor deze functie, dan wel mensen kennen die aan bovenstaande criteria voldoen en op wie je de kandidatencommissie zou willen attenderen, dan verzoeken we je dat kenbaar te maken per mail aan de kandidatencommissie (m.vandekasteelen@gmail.com) voor of op 7 januari 2018. In het geval je jezelf kandideert graag een motivatiebrief en cv bijsluiten.