Waarschijnlijk vast contract

De stand van zaken rond Reestmond was dinsdag 15 november opnieuw onderwerp van gesprek in de commissie-vergadering Sociaal Domein. Bekend is geworden dat gemeente De Wolden zeer waarschijnlijk uit Reestmond treedt. De gemeenteraad van De Wolden beslist hier 24 november definitief over. PW heeft daar alle vertrouwen in, gezien de positieve reacties in De Wolden.
 
De eventuele uittreding geeft het bestuur van Reestmond bij de huidige staking van stemmen mogelijkheden voor heroriëntatie op het in vaste dienst nemen van medewerkers, zo heeft wethouder Pauwels aangegeven. De stemming gaat dan immers van ‘twee voor, twee tegen’ naar ‘één tegen, twee voor.’
 
Als De Wolden besluit uit te treden is de gemeente formeel nog onderdeel van Reestmond tot 1 januari 2018. Of en hoe het in vaste dienst nemen van de Reestmondmedewerkers in de tussentijd zal gaan plaatsvinden is onduidelijk. Dit zal afhankelijk zijn van hoe De Wolden zich zal opstellen. Maar door de opmerking van de wethouder lijkt hier enige ruimte voor te zijn, zo gaf wethouder Smidt aan op vragen van fractievoorzitter van PW Jan Langenkamp.
 
Inspreker Jan Leijsenaar (voorzitter van de OR) deed een oproep aan wethouders en raadsleden om de daad bij het woord te voegen als het gaat om het wegnemen van de onzekerheid van de medewerkers. Progressief Westerveld is het hier van harte mee eens en is heel blij dat nu eindelijk een einde komt aan de onzekerheid van de 72 medewerkers. De vlag kan uit!