Reestmond, hoe nu verder?

In de commissie vergadering van 19 mei werd pijnlijk duidelijk dat de raad van Westerveld alleen staat in de discussie over het omzetten van de tijdelijke contracten , van de medewerkers van Reestmond, naar een vast dienstverband (zie ook de andere berichten in het dossier Reestmond).
 
Eind vorig jaar is een motie van Progressief Westerveld unaniem aangenomen om de 23 medewerkers, waar het nu omgaat, direct een vast contract aan te bieden. Maar zoals bekend zit Westerveld met 4 andere gemeenten in een gemeenschappelijke regeling (GR). Het dagelijks bestuur van deze GR neemt besluiten op basis van hetgeen er in de verschillende gemeenteraden speelt. Je zou kunnen zeggen: het is 4 tegen 1 . Westerveld staat alleen en aangezien de meerderheid beslist in een democratie lijkt het zo te zijn dat er iets gaat gebeuren waar de raad van Westerveld het totaal niet mee eens is.
 
Dit probleem legt de nadelen van een GR bloot. Simpel gezegd verliest een gemeente zeggenschap over een belangrijk punt. Een gemeenteraad vindt dit nooit leuk….
De vraag is dan ook snel gesteld: moeten we wel in die GR blijven?
Wat zijn de voor-en nadelen om uit zo’n GR te stappen? Dat vergt een principiële discussie waar je ruim de tijd voor moet nemen. Het is een vraagstuk waar gemeenten al heel lang mee worstelen. De herindeling in Drenthe is in feite tot stand gekomen omdat er veel te veel samenwerkingsverbanden waren ontstaan en de democratische controle steeds minder werd. Een grotere gemeente was de gedachte zou minder samenwerkingsverbanden betekenen.
 
Met de nieuwe Decentralisaties in de Zorg gaat het echter weer dezelfde kant op, de gemeenten zijn te klein en er worden weer GR gevormd. Met als resultaat er gaat iets gebeuren wat een raad niet wil.
 
Wat is nu wijsheid, alweer een herindeling, die ook nog eens een jarenlange discussie oplevert, of zijn er nog andere mogelijkheden?
 
Na afloop van de commissie vergadering ontstond het idee om als raad van Westerveld een brief te schrijven aan de andere 4 gemeenteraden. Goed uitleggen waarom Westerveld vindt dat het anders kan…
 
Progressief Westerveld gaat dit inbrengen; de fractie is benieuwd of dit een uitkomst zou kunnen zijn..