Pas op met de term ‘zelfredzaamheid’

Namens Progressief Westerveld steunde Michiel van de Kasteelen het voorstel om een Maatschappelijke Visie op te stellen: “Wij steunen ook de doelstellingen, die hiermee bereikt zouden gaan worden: inwoner centraal, samenhang en ontschotting, preventie. Prima.”

Maar hij waarschuwde voor twee elementen uit de Startnotitie, die gemakkelijk kunnen ontsporen: “Ons probleem bij de definities van zowel het begrip ‘gezondheid’, maar vooral van het begrip zelfredzaamheid’ is dat deze dreigen door te slaan of in ieder geval verkeerd kunnen worden gebruikt.”

Dat je gezondheid bevordert, waar dat mogelijk is, is goed. Maar als je de suggestie zou willen wekken, dat gezondheid een keuze is, heb je iets uit te leggen aan de mensen met een trauma na een ongeval, of met de Ziekte van Parkinson.

En die waarschuwing geldt te meer voor het begrip zelfredzaamheid. Zodra dat de suggestie zou willen wekken van ‘je redt je er maar mee’, ‘je zoekt het maar uit’, ben je volstrekt op de verkeerde weg.”

Aan het eind van zijn eerste termijn benoemde hij het feit dat de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van inwoners verder gaat dan wat de Startnotitie suggereert: “Een overheid, die zegt dat ze de gezondheid van de inwoners wil bevorderen en aan preventie wil doen, zal zich ook meer dan hier gebeurt rekenschap moeten geven van de maatschappelijke discussies, die zich rondom die gezondheid afspelen.