Onderzoek naar Reestmond-deal

In de raadsvergadering van 15-12-2015 diende Jan Langenkamp een motie in, waarin werd aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de Reestmond-deal, bij voorkeur door de Rekenkamer. Vreemd genoeg steunde de PvdA Westerveld deze motie niet, terwijl de partijgenoten in Meppel hier wel een sterk punt van maken. Ondertussen kondigde wethouder Smidt een ‘eigen onderzoek’ aan van het DB van Reestmond….
 
11-12-2015 / Jan Langenkamp, Progressief Westerveld, en Folkert Hummel, Partij van de Arbeid Meppel, willen een onderzoek naar de deal, die het Werkvoorzieningschap Reestmond heeft gesloten met de Belastingdienst. Reestmond had 1,6 miljoen Euro subsidie gekregen voor opleidingen van medewerkers, maar die voldeden volgens de Belastingdienst niet aan de criteria, die daarvoor gelden. Kennelijk sloten de aangeboden opleidingen niet aan bij het niveau van de medewerkers, en had de aanbieder van de opleidingen (die overigens inmiddels failliet is) ook niet de vereiste papieren om dit soort opleidingen te mogen geven. Na dit faillissement kan ook niemand meer bij de studentgegevens. De ondernemingsraad van Reestmond geeft aan verschillende malen te hebben aangegeven, dat het niet goed ging, en dat de aanpak van de opleider niet deugde. Maar de directie is willens en wetens doorgegaan met het plan en met de subsidie-aanvraag.
 
In de onderhandelingen tussen Reestmond en de Belastingdienst is de terugvordering weliswaar teruggebracht tot 600.000 Euro, maar ook dat is gemeenschapsgeld, zeggen Langenkamp en Hummel. Zij willen dat er een onderzoek komt naar de gang van zaken. En zij willen dat dat onderzoek gevolgen zal hebben voor directie en/of bestuurderen van Reestmond, als daartoe aanleiding blijkt te zijn.
 
Het Werkvoorzieningschap Reestmond is een ‘gemeenschappelijke regeling’, een samenwerkingsverband van vijf gemeenten, waaronder Westerveld. Naast een directie, die de dagelijkse leiding heeft van het bedrijf, is er een Dagelijks Bestuur (waarin de Westerveldse VVD-wethouder Klaas Smidt zitting heeft), dat gecontroleerd wordt door een Algemeen Bestuur (waarin de Westerveldse CDA-wethouder Homme Geertsma zitting heeft). De AB-leden zijn verantwoording verschuldigd aan hun respectievelijke gemeenteraden.