Nieuwe verdeelsleutel Reestmond, maar zorgen blijven

De Raad heeft op 17 november 2020 ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond. Deze is tot stand gekomen in onderhan-delingen tussen de drie deelnemende gemeenten Meppel, Staphorst en Westerveld. Daarbij is de verdeelsleutel voor de financiele bijdrage aan Reestmond zo gewijzigd dat deze niet meer deels gebaseerd is op het inwoner- aantal van de gemeentes, maar nog alleen op het door het aantal medewerkers uit de betreffende gemeente dat een vast dienstverband bij Reestmond heeft. Daarmee gaat het aandeel in de kosten voor Staphorst sterk terug, voor Westerveld enigszins en voor Meppel sterk omhoog.

Woordvoerder Hans de la Mar was blij met de overeenstemming, maar was nog verre van gerust over de toekomstbestendigheid van Reestmond. De nieuwe verdeel- sleutel kan er ook toe leiden, dat gemeenten nog verder gaan sturen op het verminderen van het aantal deelne-mers. Hij had een aantal suggesties voor aanscherpingen, die door wethouder Smidt als AB-lid van Reestmond zouden worden meegegeven aan het DB. Daarmee kon

de door PW voorgestelde brief worden ingetrokken.

Lees hier de tekst van de door Progressief Westerveld voorgestelde brief namens de Raad.