Motie Stop Kinderarmoede unaniem aangenomen

De Stichting Stop Kinderarmoede schreef eind juni alle fracties in Westerveld aan met een oproep om samen met hen een element toe te voegen aan de bestrijding van kinderarmoede. Judith Staalman van Progressief Westerveld pakte de handschoen op en maakte een motie, die mede ingediend werd door de PvdA en GB en uiteindelijk raadsbreed werd aangenomen.

De motie constateert dat: * de commissie sociaal minimum op 30 juni 2023 in een rapport laat weten dat het sociaal minimum fors omhoog moet omdat de minima nog verder in de problemen dreigen te komen; * er ook in onze gemeente kinderen onder de armoede grens moeten leven; * de Stichting Kinderarmoede mee wil helpen om deze armoede iets dragelijker te maken; * binnen de gemeente Westerveld er al een bijzondere tweedehands-kleding winkel in Dwingeloo bestaat die o.a. als kledingbank fungeert en nog heel veel meer te bieden heeft; * De stichting stop kinderarmoede nog net wat extra’s te bieden heeft aan de sociale minima in onze gemeente; * in de kadernota programma 6 sociaal domein het college spreekt over samenhang, verbondenheid en inclusiviteit voor onze inwoners met als doel onder het motto ‘iedereen doet mee’

Dan overweegt de motie dat: * er geen kinderarmoede zou mogen bestaan in een rijke gemeente als de onze; * wij toch geconfronteerd worden met kinderarmoede en met inwoners die door diverse omstandigheden onder de armoede grens moeten leven; * de doelgroep van deze stichting kinderen betreft in de leeftijdscategorie van 0 t/m 18 jaar; * deelname via de gemeente loopt en volledig anoniem is; * deelname per kind +/- € 200,00 per jaar bedraagt

En tenslotte wordt aan het College gevraagd: * op korte termijn te onderzoeken hoeveel kinderen in onze gemeente in aanmerking komen voor deelname; * het aanbod van de stichting stop de kinderarmoede aan te pakken en met hen in gesprek te gaan over de mogelijkheden die de stichting biedt; * en met een budget voorstel naar de raad te komen;