Motie Kinderarmoede aangenomen

Na een aantal eerdere vergeefse pogingen is op 31-10-2017 in de gemeenteraad een motie aangenomen, ingediend door Gemeentebelangen, maar mede ondertekend door Progressief Westerveld, over Kinderarmoede. De motie draagt het College op om ‘kinderarmoede die leidt tot sociale ongelijkheid’ tegen te gaan, en dat niet te beperken tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar ook ‘de verborgen armoede aan te pakken (kinderen van ouders in de schuldhulpverlening, eenoudergezinnen met laag besteedbaar inkomen, ZZP etc.)’ De motie roept op om kinderen zelf te betrekken bij wat zij denken nodig te hebben.
 
Er wordt een bedrag van Euro 250 maximaal per kind ter beschikking gesteld, dat dan deel uit maakt van het ‘Kindpakket’. Het totaalbedrag dat beschikbaar moet komen is Euro 35.000, waarmee als ‘pilot’ kan worden geëxperimenteerd. Dat bedrag komt niet uit de gemeentebegroting, maar wordt in Den Haag aangevraagd vanuit de zogeheten ‘Jetta Klijnsma gelden’.