Het wordt tijd voor de Reestmond-medewerkers

In vrijwel alle gemeenten in Nederland zijn de tijdelijke contracten van medewerkers van sociale werkvoorzieningen omgezet in een vast contract. In 2014 besloot het dagelijks bestuur van Reestmond dit niet te doen met de 72 medewerkers van hún werkvoorziening. De wethouders van Meppel, Westerveld, Staphorst en De Wolden vormen het dagelijks bestuur van Reestmond.
 
We hebben in november 2014 al een motie ingediend, waarin gevraagd werd wel over te gaan tot een vast dienstverband. Alle gemeenteraadsleden waren het daarmee eens en de motie is dus unaniem aangenomen. Helaas heeft dit tot nu toe weinig effect gehad. Ook een brief, alweer via een unanieme motie, geschreven door de raad van Westerveld naar de andere drie gemeenten heeft niet het gewenste resultaat gehad. In februari heeft het dagelijks bestuur een “evaluatierapport en aanbevelingen Plan van Aanpak” geschreven. Helaas weer veel woorden, maar niet het verlossende… De ondernemingsraad noemt de beoogde plaatsing van hun collega’s in het reguliere bedrijfsleven een flop. “ Stop met dat eindeloze gesol van onze collega werknemers en geef ze een vast contract bij Reestmond,” stelt de ondernemingsraad aan de betrokken gemeenteraden.
 
Ik wil dat we weer met een unanieme motie vanuit Westerveld het dagelijks bestuur duidelijk maken dat het nu echt genoeg is. Er is heel veel tijd en energie gestopt in het plaatsen van de werknemers bij het reguliere bedrijfsleven. Er zijn zes job coaches bezig om deze 72 mensen aan regulier werk te helpen. Er is dus van alles geprobeerd… maar het lukt niet. Dan moet het dagelijks bestuur toch concluderen: ”We hebben er alles aan gedaan. De realiteit laat zien dat plaatsing van deze mensen bij een regulier bedrijf niet mogelijk is. We bieden ze bij deze een vast contract aan bij Reestmond.” Dat zou van wijsheid getuigen! In Westerveld wordt deze motie vast unaniem aangenomen. Maar wat doen de drie andere gemeenten? Meppel speelt hierin een belangrijke rol. Ik hoop dat ook daar nu toch duidelijk wordt gezien, dat het zo echt niet langer kan… niet weer zes maanden onzekerheid voor deze mensen.
 
Het wordt nu eindelijk tijd voor een vast contract!