Herijking Minimabeleid

03-03-2021 / Progressief Westerveld stemt van harte in met het voorstel Herijking Minimabeleid. Alle gemeentelijke regelingen worden gelijk getrokken; de grens voor ondersteuning gaat overal naar 120% van het bijstandsniveau. e toegang tot de regelingen wordt vereenvoudigd en geharmoniseerd. En er wordt extra geld uitgetrokken voor het minimabeleid.

/ Besluitvormende Raad 02-03-2021 /

In de besluitvormende Raad van 2 maart werd het voorstel Herijking Minimabeleid als hamerstuk behandeld. Op een stemverklaring van het CDA na, leidde dat niet tot verdere bespreking. Het voorstel werd met grote instemming van Progressief Westerveld uiteindelijk zonder stemming aangenomen.

/ Raadsdebat 09-02-2021 /

In het raadsdebat van 9 februari was woordvoerder Hans de la Mar van de fractie van Progressief Westerveld vol lof over het voorstel van het College inzake de herijking van het minimabeleid. Hij memoreerde wel dat het een jaar geleden Progressief Westerveld was geweest, die had geconstateerd dat er niet bij alle regelingen een 120%-beleid was doorgevoerd. De wethouder heeft toen toegezegd, dat hij alle regelingen tegen het licht zou houden en zou harmoniseren. En dat heeft hij ook gedaan. Niets dan lof daarvoor, zo zei de heer de la Mar: het voorstel zit goed in elkaar en is ook inhoudelijk volledig in orde. Ook memoreerde Hans de la Mar, dat bij de begrotingsbehandeling eind 2020 de fractie van Progressief Westerveld nog een amendement had ingediend om de voorgenomen bezuiniging van Euro 40.000 op dit terrein te schrappen. Dat amendement kreeg toen alleen de steun van de Partij van de Arbeid. Maar met terugwerkende kracht heeft het College nu ook dit amendement toch overgenomen en zelfs meer dan dat, gezien het voorstel om hiervoor een jaarlijks budget van Euro 76.000 voor beschikbaar te stellen. Ook de vereenvoudigingen in de procedures, die het College voorstelde, konden op grote instemming van Progressief Westerveld rekenen.

In het debat had de VVD-fractie enige aarzelingen bij het voorstel, maar ging er uiteindelijk wel mee akkoord. De fractie van CDA was als enige fractie niet overtuigd.