Beslag op uitkering door deurwaarders

De NOS heeft een document in handen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, waaruit blijkt dat ruim 200 gemeentes de vakantietoeslag van mensen met een uitkering niet hebben doorgegeven aan de polis-administratie van het UWV. Deurwaarders gebruiken die administratie om de belastingvrije voet te berekenen als er vanwege schulden beslag wordt gelegd op het inkomen. Deze belastingvrije voet zorgt ervoor dat mensen genoeg geld overhouden voor hun levensonderhoud.

Door het niet doorgeven van de vakantietoeslag werden er tientallen euro’s per maand meer ingehouden dan wettelijk mag, soms wel tot 50 Euro per maand. Mensen dreigen hierdoor verder in de financiële problemen te komen. De beroepsvereniging van deurwaarders verzoekt haar leden om het te veel geïnde geld terug te storten naar de gedupeerden. Maar geld dat deurwaarders al hebben doorbetaald aan schuldeisers hoeven ze niet terug te vragen. Daardoor lijkt het erop dat duizenden mensen hun geld niet terugkrijgen. Volgens voorzitter André Moerman van de landelijke organisatie van sociaal raadslieden speelt het probleem mogelijk ook bij mensen van wie wel de goede vakantietoeslag is doorgegeven. “Het kan ook op andere punten misgaan. Bijvoorbeeld als bijstandontvangers tijdelijk gekort worden op hun uitkering. Als net op dat moment dat verlaagde inkomen is doorgegeven aan de polis-administratie en de deurwaarder op basis daarvan een beslagvrije voet vastgesteld, dan wordt er ook te veel beslag gelegd.”

Hans de la Mar (Progressief Westerveld)  heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan het College van B&W. Met name wil hij weten, of die fout ook in Westerveld gemaakt is. Als dat zo is, dan wil Progressief Westerveld dat de gedupeerden worden gecompenseerd.

Schriftelijke Vragen – Te hoge inhouding deurwaarders