Rondvraag Vluchtelingenkinderen

Nadat in de raad van Westerveld een motie was verworpen om de gemeente zich te laten aansluiten bij de Coalition f the Willing (zie bericht hieronder), werd in een aantal andere gemeenten in Drenthe, maar ook in Provinciale Staten een dergelijke motie wel aangenomen. Inmiddels zijn meer dan 100  gemeenten aangesloten bij de coalitie.

De motie in Provinciale Staten (M 2020-7, getiteld “Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen” van 20 mei 2020) werd ingediend door de fractie van het CDA en werd aangenomen met 24 stemmen voor (CDA-PvdA-GL-CU-D66-SP-PvdD) en 14 stemmen tegen (VVD-Sterk Lokaal-PVV-FvD).
Deze motie geeft aan dat de Provincie Drenthe haar ogen niet wil sluiten voor de nood van deze kinderen en solidair wil zijn met de ‘Coalition of the Willing’ (een initia-

tief van Vluchtelingenwerk Nederland, de Stichting Vluchteling en Defence for Children). Daarbij doet de motie onder meer een klemmend beroep op de Nederlandse regering compassie te tonen en ook een aantal kinderen op te nemen.

In een Rondvraag op de Politieke avond van 26 mei 2020 vroeg de fractie van Progressief Westerveld het College of zij bereid om met de Provincie Drenthe en met de andere Drentse gemeenten te overleggen hoe inhoud gegeven kan worden aan datgene wat met deze motie wordt beoogd.