Rondvraag Opvang Evacués Afghanistan

De fractie van Progressief Westerveld stelt vragen over de opvang van evacués uit Afghanistan en de bereidheid van de Gemeente Westerveld om daaraan bij te dragen.

Het demissionaire kabinet roept provincies en gemeentebesturen op om alles op alles te zetten om meer opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor vergunninghouders te creëren. De rampzalige ontwikkelingen in Afghanistan zorgen voor een plotselinge grote instroom van vluchtelingen uit dit land. Mensen die voor of met Nederlandse militairen of hulpverleners gewerkt hebben en hun directe familie.
Er is een tekort aan tijdelijke opvangplekken. Er wordt nu zelfs weer een tentenkamp bij Nijmegen opgezet, met de herfst en winter in aantocht geen goed onderkomen. Onze gemeente heeft van oudsher een nauwe band met defensie en de hier gelegerde militairen. Juist vanuit deze kringen werd al langere tijd aangedrongen op een goede evacuatie en opvang van deze mensen.
Het gebrek aan plaatsen in de noodopvang komt (mede) doordat de AZC’s vol zitten, ook met mensen die allang een reguliere woning hadden moeten krijgen. Zo waren op 1 augustus 11.000 van
de 27.000 personen in de AZC’s statushouder; het systeem stagneert dus. De oproep van het kabinet betreft dus – naast opvangplekken – ook de reguliere huisvesting voor statushouders.
 
Naar aanleiding daarvan de volgende vragen:
1. Is het college bereid gehoor te geven aan de oproep van het kabinet en actief te zoeken naar geschikte en op zeer korte termijn beschikbare gebouwen en locaties voor noodopvang? 
2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beschikbaarheid van huisvesting voor statushouders in de gemeente Westerveld? Voldoet de gemeente inmiddels aan haar verplichtingen in deze?