Opvang asielzoekers in orde, nu nog de statushouders

De Spreidingswet is aangenomen en dat is heel goed nieuws voor vluchtelingen, maar ook voor die gemeenten die al heel veel doen in de opvang. De gemeente Westerveld vangt op dit moment meer asielzoekers op dan op basis van de Spreidingswet gevraagd wordt met de 223 asielzoekers, die nu zijn ondergebracht. 

Maar het fundament onder die opvangplekken is fragiel. De meeste contracten zijn kort en het is niet zeker of deze verlengd kunnen worden. Daarom stelde Progressief Westerveld, samen met de PvdA, vragen in de raadsvergadering van 30 januari. De eerste vraag was: Is de opvang van asielzoekers voor de middellange en langere termijn voldoende geborgd, rekening houdend met de duur van de contracten voor de opvanglocaties? En het antwoord van wethouder Masselink was niet geruststellend. 

In een krantenbericht in het AD werd melding gemaakt van een ‘bonus’ voor die gemeenten, die beter presteren dan gevraagd. De randvoorwaarden voor die bonus waren op dat moment nog niet bekend. Maar op onze tweede vraag ( ‘Heeft het College inmiddels een schatting van de hoogte van de te verwachten bonus, en van de termijn waarop die beschikbaar komt?’) moest het antwoord luiden dat vanwege de onzekerheid over de duur van de opvangplaatsen er voor Westerveld naar alle waarschijnlijkheid geen sprake zal zijn van een bonus.

En daarmee kwam onze derde vraag (“Is het College bereid te overwegen om de betreffende bonus te gebruiken voor de snellere realisatie van flexwoningen voor Westerveldse jongeren, voor diegenen voor wie wonen op vakantieparken niet langer mogelijk is, en voor statushouders“) helaas in de lucht te hangen.

Daarom blijft de ontwikkeling van huisvesting (flex en vast) voor onder andere de statushouders een punt, waarop de beide partijen zullen blijven hameren.