Oproep tot solidariteit in vluchtelingencrisis

Op initiatief van Progressief Westerveld en mede ingediend door PvdA en D66 was in de raadsvergadering van 19 december een motie aan de orde, die o.a. alle gemeenteraden in Nederland opriep om, net als de
Groninger en Drentse gemeenten, hun verantwoordelijkheid te nemen in het humaan opvangen van ontheemden en asielzoekers; Dit naar aanleiding van de desolate situatie bij het Opvangcentrum in Ter Apel. De motie werd raadsbreed aangenomen.

De motietekst:

De Raad van de gemeente Westerveld; in vergadering bijeen op 19 december 2023;
overwegende dat
● De problemen rond de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel inmiddels ruim twee jaar spelen;
● Vanuit Ter Apel en de provincies Groningen en Drenthe al jarenlang wordt gevraagd om een oplossing voor dit vraagstuk;
● We zien dat de provincies Groningen en Drenthe en in het bijzonder Ter Apel in de gemeente Westerwolde, alleen staan in het oplossen van dit landelijke probleem;
● Een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten geen verantwoordelijkheid neemt voor het opvangen van asielzoekers, waardoor onder andere in Ter Apel een inhumane en onaanvaardbare situatie is ontstaan;
● De gemeente Westerwolde en ander gemeenten in Groningen en Drenthe een onevenredig groot aandeel nemen in het opvangen van asielzoekers, afgezet tegen de inwoneraantallen in deze regio;
● Ook nu de winter valt, voornamelijk deze gemeenten bereid zijn om Ter Apel te ontlasten;
● Actie NU nodig is en dat het klaar moet zijn met wegkijken en aarzelen van het grootste deel van de Nederlandse gemeenten;

Besluit
1. Steun uit te spreken voor de verschillende publieke oproepen van bestuurders in de provincie Groningen en Drenthe richting andere bestuurders van alle bestuurslagen om de situatie in Ter Apel blijvend te verlichten;
2. Een dringende oproep te doen aan alle gemeenteraden in Nederland om, net als de Groninger en Drentse gemeenten, hun verantwoordelijkheid te nemen in het humaan opvangen van ontheemden en asielzoekers;
3. De overwegingen van de raad van Westerveld kenbaar te maken aan de raden van alle Nederlandse gemeenten, de Commissarissen van de Koning, de voorzitters van de Veiligheidsregio’s, de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de leden van de Eerste en Tweede kamer;
4. Samen op te trekken met de betrokken gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe om de gemeenten in heel Nederland in beweging te krijgen