Motie Vluchtelingenkinderen

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the W¡ll¡ng’. Zie de website van Stichting Vluchteling.


Ook Nederland moet verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de zich almaar verdiepende humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. Daarom roepen VluchtelingenWerk Nederland, de  Stichting Vluchteling, en Defence for Children de Neder-landse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’. Dit lijkt in onze ogen de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat we 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland bieden.

De fractie van Progressief Westerveld diende in de raadsvergadering van 10 maart een motie in, waarin het college wordt opgeroepen – zich aan te sluiten bij de “Coalition of the Willing” zoals gevraagd door Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children; en – in samenspraak met de Vereniging Drentse Gemeenten en de Provincie Drenthe bij te dragen aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen; en de bereidheid uit te spreken in ieder geval 5 van die kinderen in Westerveld op te nemen.

Het College leek bij monde van burgemeester Rikus Jager aanvankelijk bereid de motie over te nemen, maar na verzet vanuit de drie coalitiefracties werd hij in een schorsing ’teruggefloten’. Uiteindelijk werd de motie verworpen met 4 stemmen voor (PW) en 12 stemmen tegen (Jan Puper, PvdA, was afwezig).