LHBTI “Regenboog” akkoord getekend

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ondertekenen Progressief Westerveld en het COC Groningen en Drenthe het Regenboog Stembusakkoord. Zij deden dat voor het gemeentehuis en maakten daarmee afspraken om inclusief beleid te voeren en de LHBTI-acceptatie verder te bevorderen.

“Het gaat best goed in Nederland met de LHBTI gemeenschap”, zegt COC bestuurslid Peter Killestijn, “maar jongeren en kwetsbare groepen ervaren toch nog vaak discriminatie en pestgedrag”. “Het gaat dan bijvoorbeeld ook om mensen met een beperking, asielzoekers, transgenders of ouderen die in een verpleeghuis weer ‘terug in de kast’ gaan. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe gemeentebesturen aandacht blijven geven aan veiligheid, acceptatie, emancipatie en zichtbaarheid van LHBTI-personen.” Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen: “Westerveld is al sinds 2016 mede op ons initiatief Regenbooggemeente. Ik ben benieuwd wat de gemeente en andere partijen die hier nu niet zijn, daarmee doen.”

Met het ondertekenen van dit Regenboog Stembusakkoord verwacht het COC dat partijen zich na de verkiezingen zullen blijven inzetten om deze afspraken op te nemen in de coalitieakkoorden. De komende tijd blijft het COC daarom ook in contact met de lokale politieke partijen, om de voortgang van deze afspraken te bespreken.