Uitbreiding Lelystad bron van zorg

Progressief Westerveld vindt de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad zorgelijk. Vliegtuigen vliegen, waar nodig, laag over delen van de gemeente. Dit vormt een risico voor de natuurgebieden in Westerveld. PW pleit daarom voor het uitvoeren van een nieuwe MER en garanties rond de herziening van het luchtruim en heeft een zienswijze hieromtrent ingediend in de internetconsultatie rond Lelystad.
De gemeente heeft gezamenlijk met het provinciaal bestuur en andere Drentse gemeenten een zienswijze ingediend. Progressief Westerveld vindt dit echter zo belangrijk, dat we als vertegenwoordiger van veel Westervelders ook mee hebben gedaan met de consultatie.
Westerveld heeft een aantal natuurgebieden binnen haar grenzen. Twee van deze gebieden zijn Natura 2000-gebieden. Rust en stilte zijn daarom belangrijke waarden. Daarnaast zijn ze ook economisch waardevol. Nieuwkomers in de gemeente komen juist af op de rust en natuur. Ook
toeristen vinden hun weg naar Westerveld vanwege de uitgestrekte natuurgebieden.
 
Progressief Westerveld is van mening dat terugdringing van het vliegverkeer de wezenlijke oplossing is van het probleem. Vliegen is sterk milieuvervuilend door de uitstoot van CO2. Daarbij is de uitstoot van ultrafijnstof schadelijk voor omwonenden van vliegvelden. Hierover zou meer bewustzijn gecreëerd moeten worden. Daarnaast zou de invoering van een vliegtax een meer faire prijsvergelijking ten opzichte van andere vormen van vervoer opleveren.